Search
Searching Content indexed under Fund Management/ REITs by Nusret Cetin ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Türkiye'de girişim sermayesi yatirim fonlari
Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ile Türkiye'de hukuki alt yapıya kavuşturulmuştur.
Turkey
27 May 2019
Links to Result pages
 
1