Search
Searching Content indexed under Commodities/Derivatives/Stock Exchanges by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
İmalat fireleri ve değeri düşen malların hurda malzeme olarak satışı
Üretim yönetiminde en önemli konulardan biri, imalatta oluşan fireler ve değeri düşen mallar meselesidir. En az maliyetle kaliteli ürün elde etmek için söz konusu süreçlerin yakından takip edilmesi gerekmektedir.
Turkey
30 Jan 2019
2
Regulations Regarding Foreign Exchange Liabilities And Its Possible Effects On Foreign Trade
Since the beginning of 2018, monetary depreciation has taken place in our country's currency against the EUR and the Dollar.
Turkey
28 Jan 2019
3
Spekülatif sermaye hareketleri ve tobin vergisi
Sermaye Serbestliği, Dalgalı Kur, Spekülasyon, Mali İşlem Vergisi, James Tobin.
Turkey
15 Jan 2019
4
Son dönemdeki kambiyo yükümlülüklerine ilişkin regülasyonlar ve diş ticaret üzerine olasi etkileri
Kambiyo Düzenlemeleri, Kambiyo Yükümlülükleri, İhracat Bedelleri, Gümrük ve Dış Ticaret.
Turkey
11 Jan 2019
5
32 sayili kararda yapilan değişiklikler sonrasi, Dövizli sözleşmelerin durumu
Sayılı Karar, Dövizli Sözleşmeler, Dövize Endeksli Sözleşmeler, Avukat, Arabulucu, Uyarlama Davası, Tacir.
Turkey
11 Jan 2019
6
Kur farklarında kdv'de son raund
KDV Genel Uygulama Tebliği'nin kur farklarına katma değer vergisi ("KDV") uygulanması gerektiğine dair düzenlemelerinin iptali istemiyle açılan davada gelinen noktada, Danıştay 4.
Turkey
11 Jan 2019
7
Hazine ve maliye bakanlığı tarafından dövizle sözleşme yasağına getirilen yeni istisnalar
85 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri birtakım sözleşme tiplerinde yer alan bedel ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yahut dövize endeksli ...
Turkey
3 Dec 2018
8
L'avis Sur Le Contenu Des Contrats En Devise Est Publie
Les contrats de services établis par les résidents turcs dans le cadre des activités accomplies à l'étranger.
Turkey
16 Oct 2018
9
Communique On The Scope Of Contracts In Foreign Currency Has Been Published
The regulations in the aforementioned Communique are summarized as below.
Turkey
16 Oct 2018
10
Gelir Vergisi Tevkifatinda Ticaret Borsalarinin Müteselsil Sorumluluğu
Bu çalışmamızda ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai ürün bedellerinden yapılacak gelir vergisi tevkifatı konusu ile bu konuda ticaret borsalarının müteselsil sorumluluğunun...
Turkey
7 Aug 2018
Links to Result pages
 
1