Search
Searching Content indexed under Divorce by MGC Legal ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Exceptıonal Regulatıons Regardıng Decısıons By Foreıgn Authorıtıes
Legal recognition of a status or fact in a jurisdiction is a formal acknowledgement of it being true, valid, legal or worthy of consideration and may involve approval or the granting of rights.
Turkey
3 Dec 2018
2
Yabancı makamlar tarafından verilen boşanma kararları hakkında istisnai düzenleme
29.04.2017 tarihinde yürürlüğe giren 690 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 4.
Turkey
3 Dec 2018
3
Yargı Yoluna Başvurmaksızın Boşanmaya Dair Yabancı Mahkeme Kararlarının Nüfus Kütüğüne Tescili
Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan ve 29. Nisan. 2017 Tarihli 30052 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4.
Turkey
18 Sep 2018
4
690 Sayılı Khk Kapsamında Boşanmaya, Evliliğin Butlanına, İptaline Veya Mevcut Olup Olmadığının Tespitine İlişkin Olarak Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili/Tanınmas V
690 Sayılı Khk Kapsamında Boşanmaya, Evliliğin Butlanına, İptaline Veya Mevcut Olup Olmadığının Tespitine İlişkin Olarak Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili/Tanınması Ve...
Turkey
14 Jun 2017
5
Registration In The Birth Record/Recognition And Approval Of Decrees On The Determination Of Dissolution, Nullification, Annulment Or Existence Of Marriages Within The Scope Of Statutory Decree No. 690
As per article 4 of Statutory Decree No. 690 that has been issued within the scope of the State of Emergency and published in the Official Gazette dated 29 April 2017 No. 30052...
Turkey
6 Jun 2017
Links to Result pages
 
1