Search
Searching Content indexed under Insolvency/Bankruptcy/Re-structuring by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Türk medeni kanunu uyarınca hapis hakkı
Türk Medeni Kanunu'nun 950. ve devamı maddelerinde alacaklının borçludan olan alacağının karşılanamadığı ihtimallerde, alacaklıya borçluya ait mal üzerinde hapis hakkı kullanmasını öngörmüş ...
Turkey
4 Feb 2019
2
Özelgeler ve yargi kararlari işiğinda şüpheli alacak kavrami ve özellikli durumlar
Şüpheli Alacak, Vergi Usul Kanunu, İflas, Konkordato, Yurtdışı Alacakları, Karşılık.
Turkey
1 Feb 2019
3
What Changed In Article 376 Of The Turkish Commercial Code?
The first way to increasing the capital is "simultaneous increase-decrease.
Turkey
29 Jan 2019
4
Konkordatonun Vergi Uygulamaları Bakımından Sonuçları
15.03.2018 tarih ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile borca batık durumdaki sermaye şirketi veya kooperatiflerin, mali darboğazı aşması ...
Turkey
16 Jan 2019
5
TTK 376'da ne değişti?
Dergimizin daha önceki sayılarında anonim ve limited şirketlerdeki sermaye kaybı ve borca batıklık durumunda alınması gereken önlemleri düzenleyen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 376. maddesi ve söz konusu maddenin ...
Turkey
11 Jan 2019
6
Borca Batiklik Ve Yöneticilerin Sorumluluğu
Dergimizin bir önceki sayısında sermaye kaybı (teknik iflas) durumunun veya ihtimalinin olup olmadığının değerlendirilmesi ve var ise bu durumun nasıl bertaraf edileceği konusuna değinilmiştir.
Turkey
2 Aug 2018
7
Sermayeyi Kaybetmek ya da Kaybetmemek
Malum Ekim ayı itibariyle 4. çeyreğe girmiş bulunuyoruz ve şirketlerin bu dönemi nasıl kapatacakları hem hissedarlar hem de üst düzey yöneticiler açısından iyice merak konusu olmaya...
Turkey
30 Apr 2018
Links to Result pages
 
1