Search
Searching Content from Turkey indexed under Privacy ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Turkish Data Protection Watchdog: If You Use Gmail, You Are Transferring Personal Data Abroad
Throughout this article, we will discuss these recently published decisions.
Turkey
11 Sep 2019
2
Data Protection In Life Sciences Industry Of Turkey
(A) Are there any special requirements, by way of law of practice, for technical and organisational measures
Turkey
11 Sep 2019
3
Digitalization Of Healthcare Records In Turkey
Under most jurisdictions, for a minor to obtain health care services, his/her parent or legal guardian must consent to such services.
Turkey
11 Sep 2019
4
Veri Sorumluları Siciline Kayıt Süresi Uzatıldı
Kişisel Verileri Koruma Kanununa göre veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili'ne kaydolması zorunludur.
Turkey
9 Sep 2019
5
Dates To Register For Data Controllers' Registry Are Extended
The data controller is also responsible for establishing and managing the data registry system.
Turkey
9 Sep 2019
6
Registration Deadline For Data Controllers Has Been Extended!
Upon requests coming from various sector representatives including The Union of Chambers and Commodity Exchanges (TOBB), the Personal Data Protection Board in Turkey ("Board")
Turkey
9 Sep 2019
7
Veri sorumluları sicili/VERBİS kayıt süreleri uzatıldı!
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kurula intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kurul Kararı ile;
Turkey
6 Sep 2019
8
New Turkish Guidelines On Personal Data Protection In Pharmacovigilance Activities
The Turkish Medicines and Medical Devices Agency published Guidelines on Protection of Personal Data in Pharmacovigilance Activities (Turkish language) on 1 August 2019.
Turkey
6 Sep 2019
9
VERBİS'e Günler Kala
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili'ne (VERBİS) kaydolması gerekmektedir.
Turkey
3 Sep 2019
10
Last Days For VERBIS Registration
Pursuant to Article 16 of the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data, real or legal persons processing personal data must register with the Data Controllers' Registry (tr. VERBIS) before processing personal data.
Turkey
3 Sep 2019
11
Countdown For Compliance – Less Than 30 Days Left
A very important step for compliance with the data protection law (Law on Protection of Personal Data w. no 6698) is the Verbis Registration (Data Controllers' Registry) and the last day to register with Verbis is September 30, 2019.
Turkey
2 Sep 2019
12
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Yeni Kararı Bağlamında Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Yatırım Kuruluşlarının Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Yapması Gerekenler
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, son olarak "Bir yatırım şirketi tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir veri işleme şartına dayanmadan işlenmesi/bilgilendirme amaçlı aranması hakkında Kuruma ...
Turkey
23 Aug 2019
13
Personal Data Transfer To Third Parties In Turkey Or Abroad
The importance of data in 21st century business life is indisputable.
Turkey
9 Aug 2019
14
Kişisel Verilerin Türkiye'de Üçüncü Kişilere, Yurtdışına Aktarılması
21. yüzyıl iş hayatında verinin önemi tartışmasızdır. Günümüzde dijital dönüşüm faaliyetlerine hız veren piyasa aktörleri, üzerinde tasarruf etme hakkına sahip oldukları her türlü veriyi, serbest piyasada rekabet ...
Turkey
9 Aug 2019
15
Compliance In Turkey
In the last two years, global companies were too busy getting compliant with the GDPR and all the other regions were mostly out of their radar. But before GDPR entered into effect
Turkey
8 Aug 2019
16
Data Breach Notifications
By now, we all know that the GDPR introduces a duty on all organisations to report certain types of personal data breach to the relevant supervisory authority. Controllers must notify
Turkey
1 Aug 2019
17
Filing An Abridged Application Within Terms Of Rdp Does Not Constitute Unfair Competition
Regulatory data protection (RDP) terms are dealt with only in the Licensing Regulation of the Ministry of Health (MoH). In principle the provision grants the protection
Turkey
31 Jul 2019
18
Kişisel Verilerin Korunmasi Dünyasinda İlginç Bir Gün! (Bölüm 1)
Kararların içeriğine ve önemine istinaden bunları kararlarına göre bir yazı dizisiyle açıklamak istedik.
Turkey
30 Jul 2019
19
Verbis'e Kayit Süreleri Dolmak Üzere!
İlk grup veri sorumluları için VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yaklaşık 45 iş günü gibi bir süre kaldı. (Son tarih: 30.09.2019)
Turkey
25 Jul 2019
20
Avrupa'da Yaz Sert Geçiyor: Rekabette Veri Güvenliği Fırtınasına Dikkat!
Avrupa rekabet soruşturmalarında hâkim durumdaki şirketlerin veri toplama ve işleme süreçleri rekabet otoritelerinin odak noktası haline geldi.
Turkey
24 Jul 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next