Search
Searching Content indexed under Privacy by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Haberleşmenin gözetlenmesine ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Bıg Brother Watch ve Diğerleri v. Birleşik Krallık Kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ("AİHM"); İngiltere'nin kitlesel veri toplama ve izleme programına ilişkin olarak sivil toplum kuruluşları, gazeteciler ve sivil toplum aktivistlerinin bulunduğu başvuruculardan oluşan ve ...
Turkey
6 Feb 2019
2
Bankaların Bilgi Sistemleri Ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağına Genel Bir Bakış
Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 25.12.2018 tarihinde kamuoyu görüşüne açılmıştır.
Turkey
14 Jan 2019
3
İşçi özlük dosyasının oluşturulması ve işverenin kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında sorumluluğu
KVKK uyarınca kişisel veri, kişiye ilişkin belirli ya da belirlenebilir nitelikteki her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır.
Turkey
7 Jan 2019
4
Veri sorumlusunun veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü kapsaminda idari ve teknik tedbirler
Veri sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin bir diğer yükümlülüğü ise denetim yapmak ya da yaptırmaktır.
Turkey
7 Jan 2019
5
‘Personal Data' Concept Within The Scope Of Personal Data Protection Law No. 6698
The court especially examined two facts; the name and surname of the candidate, the answers and interpretations in result of the assessment stated in the examination script.
Turkey
13 Sep 2018
6
6698 Sayili Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu Çerçevesinde "Kişisel Veri" Kavrami
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7 Nisan 2016'da yürürlüğe girmesiyle beraber, kişisel verilerin korunması konusu, Türk hukukunda, kanun ile düzenlenerek, sistematize hâle getirilmiştir.
Turkey
9 Aug 2018
Links to Result pages
 
1