Search
Searching Content indexed under Data Protection by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Haberleşmenin gözetlenmesine ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Bıg Brother Watch ve Diğerleri v. Birleşik Krallık Kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ("AİHM"); İngiltere'nin kitlesel veri toplama ve izleme programına ilişkin olarak sivil toplum kuruluşları, gazeteciler ve sivil toplum aktivistlerinin bulunduğu başvuruculardan oluşan ve ...
Turkey
6 Feb 2019
2
İşçi özlük dosyasının oluşturulması ve işverenin kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında sorumluluğu
KVKK uyarınca kişisel veri, kişiye ilişkin belirli ya da belirlenebilir nitelikteki her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır.
Turkey
7 Jan 2019
3
Veri sorumlusunun veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü kapsaminda idari ve teknik tedbirler
Veri sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin bir diğer yükümlülüğü ise denetim yapmak ya da yaptırmaktır.
Turkey
7 Jan 2019
4
‘Personal Data' Concept Within The Scope Of Personal Data Protection Law No. 6698
The court especially examined two facts; the name and surname of the candidate, the answers and interpretations in result of the assessment stated in the examination script.
Turkey
13 Sep 2018
5
6698 Sayili Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu Çerçevesinde "Kişisel Veri" Kavrami
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7 Nisan 2016'da yürürlüğe girmesiyle beraber, kişisel verilerin korunması konusu, Türk hukukunda, kanun ile düzenlenerek, sistematize hâle getirilmiştir.
Turkey
9 Aug 2018
Links to Result pages
 
1