Search
Searching Content indexed under Technology by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Şirket sistemlerinde dönüşüm-entegrasyon, mali mühendislikle algi değişimi ve verimlilik
Bu makalenin içeriğini, muhasebe sistemleri, raporlama ve önemi, yönetimin karar alma unsurları, teknolojik gelişmelerin sistemler ve muhasebe mesleğine etkisi, sistem kurma ve verimlilik artışı konusunda algı ...
Turkey
30 Sep 2019
2
Geçmişten günümüze ar-ge yatırımları
Ar-Ge Faaliyetleri, Ar-Ge Yatırımları, Ekonomik Büyüme, 5746 Sayılı Kanun.
Turkey
7 Feb 2019
3
Sermaye piyasası kurulu ve bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu görüşleri ışığında dijital para arzı ("Initial Coin Offering-ICO")
Merkezi bir denetim mekanizması altında gözlemlenmeyen dijital para piyasası, gün geçtikçe kendi tarzını sosyal hayata ve iş dünyasına yansıtmaya devam etmektedir.
Turkey
6 Feb 2019
4
Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde Performans Göstergeleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge/Tasarım Merkezleri, yürüttükleri faaliyetlere ilişkin olarak bir takvim yılını kapsayacak şekilde faaliyet raporlarını hazırlarlar.
Turkey
21 Jan 2019
5
Bankaların Bilgi Sistemleri Ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağına Genel Bir Bakış
Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 25.12.2018 tarihinde kamuoyu görüşüne açılmıştır.
Turkey
14 Jan 2019
6
Veri sorumlusunun veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü kapsaminda idari ve teknik tedbirler
Veri sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin bir diğer yükümlülüğü ise denetim yapmak ya da yaptırmaktır.
Turkey
7 Jan 2019
7
"Initial Coin Offering" In Consideration Of Capital Markets Board And Banking Regulation And Supervision Agency's Views
Initial Coin Offering ("ICO"), which has emerged as a result of crypto currency market's advancement and popularity, is accepted as a new concept that shall be regulated by authorities.
Turkey
9 Oct 2018
8
Status Of Bitcoin Towards Legal Statue
Along with the rise of e-commerce and technological developments, one of the currencies, used through new payment systems and increasingly popular,
Turkey
12 Sep 2018
9
Yeni Düzenlemelerle Birlikte Ar-Ge Faaliyetleri
Bilimsel merak ve teknolojik yaratıcılığın bilgi birikimi ve deneyim ile harmanlanması sonucu yapılan sistematik çalışmalar Ar-Ge'nin temellerini oluşturmaktadır.
Turkey
24 Aug 2018
10
Bitcoin'in Yasal Mevzuat Karşisindaki Durumu
Elektronik ticaretin yükselişi ve teknolojideki ilerlemeler ile birlikte son dönemlerde yeni ödeme sistemleri üzerinden kullanılan ve popülerliği giderek artan para birimlerinden biri de Bitcoin'dir.
Turkey
2 May 2018
Links to Result pages
 
1