Search
Searching Content from Turkey indexed under Corporate/Commercial Law ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
How To Process The Forward Looking Statements As Per The Communiqué On Material Events?
This article is focused on how the forward looking statements should be processed by issuers as per the Communiqué.
Turkey
20 Sep 2019
2
Limited Şirketlere Ait Vergi Borçlarindan Ortaklarin Sorumluluğu
Günümüze dek limited şirket ortaklarının ve müdürlerinin limited şirkete ilişkin borçlardan doğan sorumluluğu tartışma konusu olmuştur.
Turkey
19 Sep 2019
3
Bedelsiz Ve Numune Ürün Teslimlerinde Kdv Uygulamasi Ve Belge Düzeni
Bedelsiz Teslim, Fatura,VUK Md. 229, VUK Md.232, Sevk İrsaliyesi.
Turkey
19 Sep 2019
4
Kâr Yedeklerinden Sermaye Artirimina Gidilmesinin İştirak Eden Kuruma Etkisi
Son dönemlerde özellikle ticaretin küreselleşmesi ile birlikte Türkiye mukimi birçok şirket gerek pazar payını arttırmak gerekse kâr-zarar risklerini dengeli dağıtabilmek amacıyla yurtdışında bulunan şirketlere iştirak edebilmektedir.
Turkey
18 Sep 2019
5
Turkey Signs The Singapore Convention: A New Era In Enforceability Of Mediation Agreements In Foreign Countries
The mediation procedures have become a mandatory stage of commercial litigations in Turkish Law as of January 01, 2019.
Turkey
18 Sep 2019
6
Which Turnover Will Be Considered In The Calculation Of Administrative Fines? TCA's 3M Decision Pointed Out The One In Favour Of The Undertakings
The Turkish Competition Authority had its final decision on the 3M case, which has been on the agenda of TCA for a long time.
Turkey
17 Sep 2019
7
Prohibition Of Financial Aid Under Turkish Commercial Code
Unlike the former Turkish Commercial Code, the Turkish Commercial Code numbered 6102 ("TCC") implemented a provision that allows joint stock companies ("JSC") to acquire their own shares
Turkey
13 Sep 2019
8
Recent Keynotes Of July 2019
The Sport Discipline Regulation entered into force through publication in the Official Gazette dated 13.07.2019 and numbered 30830.
Turkey
11 Sep 2019
9
A Snapshot Of Postponed Articles Pertaining To Rent Laws Under Turkish Code Of Obligation No. 6098
The articles under the TCO, which regulate the rent laws, are of a protective nature in favor the lessees.
Turkey
11 Sep 2019
10
Beps 7. Eylem Plani Çerçevesinde Daimi İşyeri Taniminda Yapilan Değişiklikler
Özellikle çok uluslu şirketlerin globalleşmenin ve buna bağlı olarak hızla artan rekabetin etkisiyle başvurdukları yeni vergi planlaması yöntemleri, devletlerin vergi kayıplarının artmasına neden olmaktadır.
Turkey
10 Sep 2019
11
The Board Fines BFIT For Imposing No- Poaching Obligations Upon Gyms Post- Termination Of Franchise Agreements
BFIT granted franchisees the right to use its trademark in its franchising agreements in order to open gyms.
Turkey
9 Sep 2019
12
Regulation On Pilotage And Towage Services
The Regulation provides for share transfer restrictions, and imposes administrative fines and other restrictive measures that are applicable for certain breaches under the Regulation.
Turkey
9 Sep 2019
13
Transfer Of Seized Shares
If any debtor cannot pay its debts, its creditors may initiate enforcement proceedings through seizure.
Turkey
9 Sep 2019
14
The DOJ Issues Additional Guidelines For Evaluation Of Compliance Programs
The DOJ has put forward a structure for the assessment of adequacy and coverage of the program's design in each company.
Turkey
9 Sep 2019
15
Countdown For Compliance – Less Than 30 Days Left
A very important step for compliance with the data protection law (Law on Protection of Personal Data w. no 6698) is the Verbis Registration (Data Controllers' Registry) and the last day to register with Verbis is September 30, 2019.
Turkey
2 Sep 2019
16
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Yeni Kararı Bağlamında Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Yatırım Kuruluşlarının Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Yapması Gerekenler
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, son olarak "Bir yatırım şirketi tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir veri işleme şartına dayanmadan işlenmesi/bilgilendirme amaçlı aranması hakkında Kuruma ...
Turkey
23 Aug 2019
17
Kredi İşlemlerinde Belge Yükümlülüğü Genişletildi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te değişiklik ("Değişiklik") yaptı.
Turkey
23 Aug 2019
18
Banks' Customer Due Diligence Expanded
The Banking Regulatory and Supervisory Authority amended the Regulation on Banks' Loan Transactions (the "Amendment").
Turkey
23 Aug 2019
19
Turkish Constitutional Court Ruled On The Liability Of Non-Executive Board Member For The Company's Unpaid Social Security Premium Debts
Accordingly, the court decided that there is no violation of the right of property as secured under article 35 of the Turkish Constitution.
Turkey
23 Aug 2019
20
Anayasa Mahkemesi: Yönetim Kurulu Üyesinin Temsil Yetkisinin Olmaması, Şirketin Sosyal Güvenlik Prim Borçlarından Sorumluluğunu Kaldırmaz
Başvurucu, bu kez, verilen kararın mülkiyet hakkını ihlal ettiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur.
Turkey
23 Aug 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next