Search
Searching Content indexed under Corporate Governance by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Key Of Sustainability In Family Companies: Famıly Constitution
The main point for family companies is to provide the development and change in harmony with family members and to ensure the sustainability of company.
Turkey
25 Jan 2019
2
Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirliğin Anahtarı: Aile Anayasası
Aile şirketleri, günümüzün gelişen ve değişen koşullarında geçmiş ile bugün arasında bağ kuran ortaklık yapılarıdır.
Turkey
21 Jan 2019
3
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Marka İmajina Etkisi
Projenin amacı; Türkiye'de ekonomik yetersizlik ve aile baskısı gibi nedenlerle okulla bağlantısını koparmak zorunda kalmış kızlarımızın yeniden okula kazandırılmasıdır.
Turkey
18 May 2018
Links to Result pages
 
1