Search
Searching Content indexed under Contracts and Commercial Law by MGC Legal ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Türkiye Singapur Sözleşmesini İmzaladı
Ülkemiz adına Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan imzaladı.
Turkey
25 Sep 2019
2
Turkey Signs The Singapore Convention
The aim has been to provide international operability and validity to agreements at the end of the intermediacy processes.
Turkey
25 Sep 2019
3
Ticari Davalarda Arabuluculuk - 2
02.01.2019 tarihli yayımlamış olduğumuz makalemizde uygulamaya ilişkin yorumlarımıza yer vermiştik. Gelinen süreçte bazı noktaların altını çizmekte fayda görüyoruz.
Turkey
16 Jan 2019
4
Ticari Davalarda Arabuluculuk
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
Turkey
2 Jan 2019
5
İnanç Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası
İçtihadı Bileştirme kararlarının konularıyla sınırlı, sonuçlarıyla bağlayıcı bulunduğu tartışmasızdır.
Turkey
27 Dec 2018
6
Geçici Ödeme Uygulaması
Geçici ödeme, Borçlar Kanunu 76.maddesinde düzenlenerek hukuk sistemimize 2012 yılında giren yeni ve halen dahi uygulamada çok bilinmeyen bir müessesedir.
Turkey
1 Nov 2018
7
Overdue Difficulty And Adaptation Cases Under Article 138 Of The Code Of Obligations
According to the Article 138 of the Code of Obligations No. 6098, "An extraordinary situation which is not foreseen by the parties at the time of the contract and which is not expected to be anticipated, ...
Turkey
17 Oct 2018
8
Borçlar Kanunu 138.Madde Kapsamında Aşırı İfa Güçlüğü ve Uyarlama Davaları
6098 Sayılı Borçlar Kanunu 138.maddesinde 'Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ...
Turkey
15 Oct 2018
9
Döviz cinsinden sözleşmelerin durumu
Alım Satım, Kira, Finansal Kiralama, Hizmet ve Eser Sözleşmelerindeki Bedeller Artık TL cinsinden belirlenecek.
Turkey
13 Sep 2018
10
The Effect Of Currency Exchange On Contracts
Due to the significant political and economic developments in the world, there are sudden and hard changes in exchange rates in the recent period.
Turkey
20 Aug 2018
11
Döviz Kurunun Sözleşmelere Etkisi
Dünyada yaşanan önemli siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle son dönemde döviz kurlarında ani ve sert değişimler yaşanmaktadır.
Turkey
15 Aug 2018
12
Anfechtung Von Umstruktıerungssbeschlussen Nach Türkıschem Recht
Auch wenn die Anfechtung von Umstrukturierungsbeschlüssen in der Praxis nicht häufig vorkommt, ist dieser Rechtweg im Türkischen Handelsgesetz (THG) gesondert geregelt.
Turkey
8 Jan 2018
13
Gizlilik Sözleşmeleri
Ticari hacmin gelişmesi ve piyasada yeni aktörlerin faal hale gelmesi gerek tüzel gerek ise gerçek kişiler arasındaki ilişkilerin daha kapsamlı ve çetrefilli hale gelmesine sebebiyet vermiştir.
Turkey
22 Nov 2017
14
Commercial Lease Contracts Should Be Taken Separately
Turkish modern retail sector is a fast-growing sector by comparison with many countries. But despite this rapid growth, it is not possible to say that the potential in this area is being fully used.
Turkey
22 May 2017
15
Movable Pledge In Trading Operation And Pledged Movable Registry Regulations
The role of small and medium-sized bussineses in the World economy, which have important functions for the development and protection of national economies, are increasing day by day...
Turkey
19 May 2017
16
The Status Of Tenants Given CAP In 2016 For Shopping Centers Partner Expenses
Some changes have just been made to the Shopping Centers Regulation ("Regulation") which had entered force upon publication of Official Gazette on February 26, 2016, with a text of amendment published on the Official Gazette dated December 30, 2016.
Turkey
18 May 2017
17
What Options Do We Have If A Party Fails To Meet A Closing Condition Of A Share Purchase Agreement Under Turkish Law?
Parties of a share purchase agreement may agree on certain conditions, such as payment of share purchase price, delivery of a guarantee letter or approval of share purchase by Company...
Turkey
12 May 2017
Links to Result pages
 
1