Search
Searching Content from Turkey indexed under Employment and HR ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
İşçilik Alacaklarinin Haczi İle İşverenin Bu Konudaki Yükümlülükleri
Ayrıca işverenin, maaş haciz müzekkeresinde belirtilen borçlunun o işyerinde çalışıp çalışmadığı hususuna da dikkat etmesi gerekecektir.
Turkey
23 Sep 2019
2
Fazla çalişma ücretinin ve serbest zaman izninin sigorta primine tabi tutulabilirliği açisindan farki
Fazla çalışmanın karşılığı olarak 4857 sayılı İş Kanunu'nun getirmiş olduğu yeniliklerden biri, ücret hak edişten öte işçiye serbest zaman tanınmasıdır.
Turkey
20 Sep 2019
3
İkale Sözleşmelerinin Damga Vergisi Boyutu
İşveren ile işçi arasındaki mevcut iş ilişkisi, tarafların birbirleri ile uyumlu irade beyanları ile ikale sözleşmesi imzalanarak da sona erdirilebilmektedir.
Turkey
18 Sep 2019
7
Collective Labor Agreements And Strikes
Labor law is a very dynamic branch of law which is intertwined with daily life. It is very important to evaluate the problems encountered according to the characteristics of the factual events.
Turkey
5 Aug 2019
8
Court Of Appeals Disambiguates Penalty Clauses In Employment Agreements
The decision was published on the Official Gazette on July 18, 2019.
Turkey
2 Aug 2019
9
Employee Inventions And Designs Under New IP Code
Employee inventions and designs are one of the main areas of intervention of the new Code of Industrial Property 6769. The new code substantially modifies the now repealed Decree-Law 551/1995 on Patents and Utility Models.
Turkey
26 Jul 2019
10
İş Hukuku Çerçevesinden Mobbing
Son yıllarda sıkça duyduğumuz ve farkında olmasak da hayatımızın içinde yer alan bir kavram olarak mobbing;
Turkey
24 Jul 2019
11
How The Labour Contracts Terminate With Mutual Rescission Agreements Through The Eyes Of The Awards Of Court Of Appeal
An employer and an employee can end their business relationship besides termination or an expiry of a contract.
Turkey
18 Jul 2019
12
Termination Of Employment Contracts By Employers As Per Turkish Labor Law
There are two separate systems provided in the Turkish Labor Law (the Law) for the termination of employment contracts. The first system is noted as the ‘freedom of termination'
Turkey
16 Jul 2019
13
Turkey's New Ban On Setting Salaries In Foreign Currencies
As a result of a presidential decree aimed at protecting the value of the Turkish lira, residents in Turkey are now prohibited from agreeing to the value of monetary obligations
Turkey
15 Jul 2019
14
İşverence Sigortaliya Sağlanan Hediye/Alişveriş Çeklerinin Sigortali Prime Esas Kazanca Dahil Edilip Edilmeyeceği Hususu
5510 Sayılı Kanun, İşveren Uygulama Tebliği, Prime Esas Kazanç, Hediye/Alışveriş Çeki.
Turkey
12 Jul 2019
15
Çalışanların Prim Hesaplama Usulünün Değiştirilmesinin İş Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
Çalışma koşulları, işçinin çalıştığı işyeri, departman, unvan, aldığı ücret ve ekleri, işyeri ve eklentilerinde sağlanan imkanlar, yapılan işin türü ve miktarı, işin işçinin fiziksel veya ruhsal bünyesine uygunluğu, ...
Turkey
4 Jul 2019
16
Evaluation Of The Amendment Of The Employees' Bonus Calculation Procedure
Working conditions infers to the workplace, department, title, wages and additional remunerations, the facilities provided at the workplace, the type and amount of work performed, the suitability of the work to the ...
Turkey
4 Jul 2019
17
Turkey's Court of Cassation Decided In relation To Termination Of The Employment Contract Without Taking The Employee's Statement
The preamble of article 19 indicates that employer is not bound to take employee's statement before terminating the contract due to employee's mental or physical inadequacy.
Turkey
3 Jul 2019
18
Yargıtay'dan, İşçinin Savunması Alınmadan İş Sözleşmesinin Feshedilmesine İlişkin İçtihadı Birleştirme Kararı
Ancak hükümde, söz konusu maddeye dayanarak gerçekleştirilen fesihlerde, işverenin işçinin savunmasını alma zorunluluğu olup olmadığına değinilmemiştir.
Turkey
3 Jul 2019
19
Sendikal Tazminat Hakkinin Kapsami Ve İşe İade Davalari
Sendikal tazminat kavramı, önceden de uygulamada var olan bir yaptırım olmakla birlikte, ilk kez 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında kanuni düzenlemeler arasında yerini almıştır
Turkey
28 Jun 2019
20
4857 Sayili Iş Kanunu Kapsaminda Fazla Çalişmanin Sinirlari Ve Yasaklari
4857 sayılı İş Kanunu'nda fazla çalışmanın; olağan, zorunlu ve olağanüstü nedenlerle uygulanabileceği öngörülmüştür.
Turkey
28 Jun 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next