Search
Searching Content indexed under Employment and HR by MGC Legal ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Basın İş Kanunu'na Tabi Gazetecilerin Yasal Hakları
Bu kanuna tabi gazetecilerin yasal hakları, 4857 Sayılı Kanun'a göre farklılıklar göstermektedir.
Turkey
12 Feb 2019
2
Ecrimisil Davasında İntifadan Men Şartı
Ecrimisil kelime olarak "bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri" anlamına gelmektedir.
Turkey
6 Feb 2019
3
Obtaining Work Permit In Republic Of Turkey
There are three types of work permit stipulated at Code No: 6735 of Republic of Turkey on International Labour Force.
Turkey
11 Jan 2019
4
3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımda Erişim Hakkı
Ancak uygulamada kağıt üzerinde benimsenen bu tedbirlerin fiiliyatta çeşitli nedenlerle ne yazık ki gerçekleştirilmediğini de görüyoruz.
Turkey
3 Dec 2018
5
İş Kanunu Kapsamında Geçici İş İlişkisinde Güncel Durum
Zira 6715 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile bu yolla geçici iş ilişkisi kurulma imkanı ortadan kaldırılmıştır.
Turkey
6 Nov 2018
6
İŞ KANUNU KAPSAMINDA YILLIK İZİN DÜZENLEMESİ
İş Kanunu kapsamında sayılan işçiler, işyerinde deneme süresi de dahil bir yılı dolduktan sonra yıllık izin kullanımına hak kazanmaktadır
Turkey
4 Apr 2018
7
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞI
4857 Sayıl İş Kanunu kapsamında haftalık çalışma süresi 45 saat olarak düzenlenmiştir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak değerlendirilmektedir.
Turkey
4 Apr 2018
8
EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞ AKDİNİ FESİH EDEN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI ALMA HAKKI
Güncel uygulamada SGK toplam iki kere emeklilik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanıldığına dair yazıyı vermektedir.
Turkey
4 Apr 2018
9
İşkolu Tespiti Ve Tespit Kararına Karşı Başvuru Yolu
İşkolu, birbirine benzeyen veya aynı nitelikte olan çalışma alanlarını ifade etmektedir.
Turkey
27 Oct 2017
10
What Is Mobbing In The Turkish Legal System?
When it occurs in the workplace it falls within the scope of the relevant labor legislation.
Turkey
26 May 2017
Links to Result pages
 
1