Search
Searching Content indexed under Contract of Employment by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Yillik ücretli izin hakkina ilişkin kanuni sürelerin uygulamasi
4857 sayılı İş Kanunu'nun 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte, 25391 sayılı Resmî Gazete'de 03.03.2004 tarihli "Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği" yayımlanmıştır.
Turkey
30 Sep 2019
2
İşçilik Alacaklarinin Haczi İle İşverenin Bu Konudaki Yükümlülükleri
Ayrıca işverenin, maaş haciz müzekkeresinde belirtilen borçlunun o işyerinde çalışıp çalışmadığı hususuna da dikkat etmesi gerekecektir.
Turkey
23 Sep 2019
3
Fazla çalişma ücretinin ve serbest zaman izninin sigorta primine tabi tutulabilirliği açisindan farki
Fazla çalışmanın karşılığı olarak 4857 sayılı İş Kanunu'nun getirmiş olduğu yeniliklerden biri, ücret hak edişten öte işçiye serbest zaman tanınmasıdır.
Turkey
20 Sep 2019
4
İkale Sözleşmelerinin Damga Vergisi Boyutu
İşveren ile işçi arasındaki mevcut iş ilişkisi, tarafların birbirleri ile uyumlu irade beyanları ile ikale sözleşmesi imzalanarak da sona erdirilebilmektedir.
Turkey
18 Sep 2019
5
How The Labour Contracts Terminate With Mutual Rescission Agreements Through The Eyes Of The Awards Of Court Of Appeal
An employer and an employee can end their business relationship besides termination or an expiry of a contract.
Turkey
18 Jul 2019
6
Sendikal Tazminat Hakkinin Kapsami Ve İşe İade Davalari
Sendikal tazminat kavramı, önceden de uygulamada var olan bir yaptırım olmakla birlikte, ilk kez 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında kanuni düzenlemeler arasında yerini almıştır
Turkey
28 Jun 2019
7
4857 Sayili Iş Kanunu Kapsaminda Fazla Çalişmanin Sinirlari Ve Yasaklari
4857 sayılı İş Kanunu'nda fazla çalışmanın; olağan, zorunlu ve olağanüstü nedenlerle uygulanabileceği öngörülmüştür.
Turkey
28 Jun 2019
8
İşçinin Mevcut İşi Dişinda Ek Bir İş Yapmasinin Sadakat Yükümlülüğü Ve Rekabet Yasaği Açisindan Değerlendirilmesi
Her ne kadar iş sözleşmesinde ek işte çalışma yasağı olsa da, işveren aleyhine sonuç doğurabilecektir.
Turkey
27 Jun 2019
9
Kismi süreli çalişanlara ilişkin sgk eksik gün bildirimleri
Kısmi Çalışma, Prim Ödeme Gün Sayısı, Eksik Gün Bildirimi.
Turkey
4 Feb 2019
10
Yargitay'in güncel kararlari işiğinda ikale sözleşmesi ile iş sözleşmesinin sona ermesi
Korkutma, Türk Borçlar Kanunu'nun 37. ve 38. maddeleri uyarınca tespit edilebilecektir.
Turkey
4 Feb 2019
11
İş kanunu hükümleri ışığında basın iş kanunu'na göre çalışma karşılığı olmayan ücret
İşverenin işçiye karşı temel borçlarından biri, ücret ödeme borcudur. 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, işçinin iş görme borcunun karşılığında işverenin de ücret ödemesi gerekmektedir.
Turkey
4 Feb 2019
12
Toplu iş sözleşmesi kapsamında net ücret alan çalışanlarda engelli indiriminin uygulanması
İşçi ve işveren arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ücret konusu önemli bir yer kapsamaktadır.
Turkey
4 Feb 2019
13
İş hukukunda kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği
Ekonomik kriz veya zorlayıcı nedenlerle çalışma hayatı ile üretim ve faaliyetler sekteye uğrayabilmekte ve bu bağlamda, rekabet ortamında ayakta kalmak isteyen işverenler ile işlerini kaybetmek istemeyen ...
Turkey
4 Feb 2019
14
TTK Kapsaminda İşyeri Devrinde İşçinin İtiraz Hakki Ve İtirazdan Doğacak Sonuçlar Üzerine İnceleme
İş Sözleşmesinin Devri, İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri, İş İlişkilerinin Geçmesi, İşçinin Devre İtiraz Hakkı, İşverenin Haksız Feshi.
Turkey
1 Feb 2019
15
Toplu iş sözleşmelerinin iş sözleşmeleri üzerindeki etkisi
Toplu İş Sözleşmesi, Doğrudan Etki, Emredici Etki, Toplu İş Hukuku.
Turkey
15 Jan 2019
16
İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk Ve Arabuluculuk Tutanaklarının Hukuki Niteliği
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculuk, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ile düzenlenmektedir.
Turkey
14 Jan 2019
17
Gönüllü Çalışma Ve İş Sözleşmesi İle Çalışma Arasındaki Fark
Gönüllülüğün genel olarak kabul edilen bir tanımının olmaması, iş sözleşmesi ile çalışan kişiler ile yapılacak kıyaslamalarda ayrı bir güçlük oluşturmaktadır.
Turkey
14 Jan 2019
18
Sağlık Çalışanlarına Fiili Hizmet Süresi Zammı Verilmesi
Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("7146 Sayılı Kanun") ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ...
Turkey
14 Jan 2019
19
Toplu İş Sözleşmelerinin Ekonomik Olarak Sürdürebilirliğinde İşçi Ve İşveren İlişkileri
Toplu İş Sözleşmesi, İşveren, İşçi, Beyaz Yaka- Mavi Yaka, Tüketici Fiyat Endeksi, Üretici Fiyat Endeksi, Enflasyon, Asgari Ücret.
Turkey
11 Jan 2019
20
L'avis Sur Le Contenu Des Contrats En Devise Est Publie
Les contrats de services établis par les résidents turcs dans le cadre des activités accomplies à l'étranger.
Turkey
16 Oct 2018
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next