Search
Searching Content indexed under Employee Benefits & Compensation by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Yillik ücretli izin hakkina ilişkin kanuni sürelerin uygulamasi
4857 sayılı İş Kanunu'nun 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte, 25391 sayılı Resmî Gazete'de 03.03.2004 tarihli "Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği" yayımlanmıştır.
Turkey
30 Sep 2019
2
İşçilik Alacaklarinin Haczi İle İşverenin Bu Konudaki Yükümlülükleri
Ayrıca işverenin, maaş haciz müzekkeresinde belirtilen borçlunun o işyerinde çalışıp çalışmadığı hususuna da dikkat etmesi gerekecektir.
Turkey
23 Sep 2019
3
Fazla çalişma ücretinin ve serbest zaman izninin sigorta primine tabi tutulabilirliği açisindan farki
Fazla çalışmanın karşılığı olarak 4857 sayılı İş Kanunu'nun getirmiş olduğu yeniliklerden biri, ücret hak edişten öte işçiye serbest zaman tanınmasıdır.
Turkey
20 Sep 2019
4
İkale Sözleşmelerinin Damga Vergisi Boyutu
İşveren ile işçi arasındaki mevcut iş ilişkisi, tarafların birbirleri ile uyumlu irade beyanları ile ikale sözleşmesi imzalanarak da sona erdirilebilmektedir.
Turkey
18 Sep 2019
5
How The Labour Contracts Terminate With Mutual Rescission Agreements Through The Eyes Of The Awards Of Court Of Appeal
An employer and an employee can end their business relationship besides termination or an expiry of a contract.
Turkey
18 Jul 2019
6
İşverence Sigortaliya Sağlanan Hediye/Alişveriş Çeklerinin Sigortali Prime Esas Kazanca Dahil Edilip Edilmeyeceği Hususu
5510 Sayılı Kanun, İşveren Uygulama Tebliği, Prime Esas Kazanç, Hediye/Alışveriş Çeki.
Turkey
12 Jul 2019
7
Sendikal Tazminat Hakkinin Kapsami Ve İşe İade Davalari
Sendikal tazminat kavramı, önceden de uygulamada var olan bir yaptırım olmakla birlikte, ilk kez 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında kanuni düzenlemeler arasında yerini almıştır
Turkey
28 Jun 2019
8
4857 Sayili Iş Kanunu Kapsaminda Fazla Çalişmanin Sinirlari Ve Yasaklari
4857 sayılı İş Kanunu'nda fazla çalışmanın; olağan, zorunlu ve olağanüstü nedenlerle uygulanabileceği öngörülmüştür.
Turkey
28 Jun 2019
9
Kadin hizmet erbabina kreş ve gündüz bakimevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler
5510 Sayılı Kanun, 193 Sayılı Kanun, Hizmet Erbabı, Genel Yazı, Prime Esas Kazanç, Kreş ve Gündüz Bakımevi Hizmeti.
Turkey
4 Feb 2019
10
İş kanunu hükümleri ışığında basın iş kanunu'na göre çalışma karşılığı olmayan ücret
İşverenin işçiye karşı temel borçlarından biri, ücret ödeme borcudur. 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, işçinin iş görme borcunun karşılığında işverenin de ücret ödemesi gerekmektedir.
Turkey
4 Feb 2019
11
Toplu iş sözleşmesi kapsamında net ücret alan çalışanlarda engelli indiriminin uygulanması
İşçi ve işveren arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ücret konusu önemli bir yer kapsamaktadır.
Turkey
4 Feb 2019
12
İşçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğun vergilendirilmesi
Arabuluculuk, işçi işveren arasındaki uyuşmazlıkların anlaşmaya varılamadığında, tarafların bir araya getirilip iletişim sürecinin yürütülmesine, anlaşmaya varılmasına vesile olan uzmanlık eğitimi almış tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi tarafından yönetilen çözüm yöntemidir.
Turkey
30 Jan 2019
13
Gelir vergisi stopaj teşvikinden kim yararlanacak?
Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.
Turkey
29 Jan 2019
14
Gönüllü Çalışma Ve İş Sözleşmesi İle Çalışma Arasındaki Fark
Gönüllülüğün genel olarak kabul edilen bir tanımının olmaması, iş sözleşmesi ile çalışan kişiler ile yapılacak kıyaslamalarda ayrı bir güçlük oluşturmaktadır.
Turkey
14 Jan 2019
15
Toplu İş Sözleşmelerinin Ekonomik Olarak Sürdürebilirliğinde İşçi Ve İşveren İlişkileri
Toplu İş Sözleşmesi, İşveren, İşçi, Beyaz Yaka- Mavi Yaka, Tüketici Fiyat Endeksi, Üretici Fiyat Endeksi, Enflasyon, Asgari Ücret.
Turkey
11 Jan 2019
16
Kreş Yardimlarinin Vergisel Boyutu
Kadın istihdamını arttırmak amacıyla 7103 sayılı Kanun ile kadınlara işveren tarafından verilecek olan kreş hizmetlerinde vergi istisnası düzenlemesi getirilmiştir.
Turkey
17 Sep 2018
17
Gider Pusulasi İle Yapilan Ödemelerin Vergisel Ve Sosyal Güvenlik Riskleri
Gider pusulası konusunda uygulamada sıklıkla rastlanılan yanlışların önlenmesine yardımcı olması bakımından, konunun vergisel ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından değerlendirmesi yapılmıştır.
Turkey
7 Aug 2018
18
Türkiye'de Çalişan Yabanci Uyruklularin Sigortaliliği
Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu, Sigortalılık, Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri, Çalışma İzni, Muafiyet, 5510 Sayılı Kanun
Turkey
16 May 2018
Links to Result pages
 
1