Search
Searching Content indexed under Employee Rights/ Labour Relations by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Yillik ücretli izin hakkina ilişkin kanuni sürelerin uygulamasi
4857 sayılı İş Kanunu'nun 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte, 25391 sayılı Resmî Gazete'de 03.03.2004 tarihli "Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği" yayımlanmıştır.
Turkey
30 Sep 2019
2
Sendikal Tazminat Hakkinin Kapsami Ve İşe İade Davalari
Sendikal tazminat kavramı, önceden de uygulamada var olan bir yaptırım olmakla birlikte, ilk kez 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında kanuni düzenlemeler arasında yerini almıştır
Turkey
28 Jun 2019
3
İş kanunu hükümleri ışığında basın iş kanunu'na göre çalışma karşılığı olmayan ücret
İşverenin işçiye karşı temel borçlarından biri, ücret ödeme borcudur. 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, işçinin iş görme borcunun karşılığında işverenin de ücret ödemesi gerekmektedir.
Turkey
4 Feb 2019
4
TTK Kapsaminda İşyeri Devrinde İşçinin İtiraz Hakki Ve İtirazdan Doğacak Sonuçlar Üzerine İnceleme
İş Sözleşmesinin Devri, İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri, İş İlişkilerinin Geçmesi, İşçinin Devre İtiraz Hakkı, İşverenin Haksız Feshi.
Turkey
1 Feb 2019
5
Mandatory Mediation In Labor Law And Legal Character Of Mediation Minutes
Mediation has taken its place as one of the alternative dispute solutions with the Law on Mediation in Civil Disputes numbered 6325 ("Law No:6325") in Turkish law.
Turkey
28 Jan 2019
6
Toplu İş Sözleşmelerinin Ekonomik Olarak Sürdürebilirliğinde İşçi Ve İşveren İlişkileri
Toplu İş Sözleşmesi, İşveren, İşçi, Beyaz Yaka- Mavi Yaka, Tüketici Fiyat Endeksi, Üretici Fiyat Endeksi, Enflasyon, Asgari Ücret.
Turkey
11 Jan 2019
7
İşçi özlük dosyasının oluşturulması ve işverenin kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında sorumluluğu
KVKK uyarınca kişisel veri, kişiye ilişkin belirli ya da belirlenebilir nitelikteki her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır.
Turkey
7 Jan 2019
8
İş Hukukunda Toplu İşçi Çikarma Ve Uygulanacak Fesih Usulü
İşverenler başta ekonomik olmak üzere teknolojik, yapısal veya benzeri işletmesel kararlar gereği birden fazla işçinin iş sözleşmesini aynı anda feshetme ihtiyacı duyabilirler.
Turkey
17 Aug 2018
9
Alt İşverenlik İlişkisinde Muvazaa Sorunu
Bu durumda da işverenlerin asıl işin farklı bir uzmanlık gerektiren bir kısmını alt işverenlik ilişkisi ile farklı bir işverene vermeyi tercih ettiği görülmektedir.
Turkey
16 Aug 2018
Links to Result pages
 
1