Search
Searching Content from Turkey indexed under Environment ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Turkey Announces Procedures And Principles Regarding The Zero Waste Management System
The Regulation on Zero Waste in relation to procedures and principles regarding the establishment of the zero waste management system and the issuing of the zero waste certificate was published in Official Gazette ...
Turkey
15 Aug 2019
2
Sıfır Atık Yönetim Sistemine ilişkin Usul ve Esaslar Belirlendi
Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve sıfır atık belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Sıfır Atık Yönetmeliği, 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete' de yayımlandı.
Turkey
15 Aug 2019
3
Recent Keynotes Of April 2019
The Resolution (No: 846) on Approval of the Memorandum of Understanding Regarding the Arrangement of the Third UNWTO-UNESCO World Tourism and Culture Conference Between the Republic of Turkey and ...
Turkey
5 Aug 2019
5
Sıfır Atık Yönetmeliği yayınlandı. Sıfır Atık Yönetmeliği ne gibi yükümlülükler getiriyor?
Sıfır atık belgesine sahip yerlerin denetimini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri gerçekleştirir.
Turkey
29 Jul 2019
6
İmar Planları Ve İptal Süreçleri Hakkında İnceleme
3194 sayılı İmar Kanunu'nun "Mekânsal planlama kademeleri" başlıklı 6. maddesine göre, "Mekânsal planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji Planlarına uygun olarak; ...
Turkey
24 Jul 2019
7
Turkey Made Amendments On The Mining Law
Turkey introduced certain amendments to the Mining Law Number 3213, including revision of administrative fines, increase of licence fees, overlap provisions and provisions concerning right to develop proven reserves ...
Turkey
17 Jun 2019
8
Maden Kanunu'nda Birtakım Değişiklikler Yapıldı
3213 sayılı Maden Kanunu'nda idari para cezalarının değiştirilmesi, lisans bedellerinin artırılması, çakışan alanlara dair düzenlemeler ve görünür rezerv hakkı ile bu hakkın tesciline dair düzenlemeler başta olmak üzere, birtakım değişiklikler yapıldı.
Turkey
17 Jun 2019
9
Shaking Up The Shipping Industry
The International Maritime Organisation's new regulations on low-sulphur fuel are changing how global shipping is powered.
Turkey
5 Jun 2019
10
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
02 Mart 2019 Cumartesi tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete ("Resmi Gazete")'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müşterek olarak,
Turkey
28 Mar 2019
11
Turkey Revises Rules For Importing Plant Protection Products And Raw Materials
Turkey's Ministry of Agriculture and Forestry ("Ministry") has announced new procedures and principles for importing plant protection products and raw materials.
Turkey
23 Jan 2019
12
Şirket Kuruluşları ve İmza Beyannamelerinin çıkarılmasıyla ilgili önemli değişiklikler
Kurucunun, şirket sözleşmesini asaleten imzalaması ve aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda ayrıca imza beyannamesi verilmez.
Turkey
7 Jan 2019
13
Turkey Is To Impose Additional Financial Obligations For Recycling Of The Products Endangering The Environment
Turkey published certain amendments to its Environment Law no. 2872 ("Amending Law") on 10.12.2018 and brought additional financial obligations in the form of a "Recycling Contribution Fee"...
Turkey
27 Dec 2018
14
New Horizons In Competition Law; Diesel Emissions Scandal
The United States of America Directorate of Environmental Protection announced in 2015 that the exhaust emission tests performed on Volkswagen ("VW") diesel engine vehicles at the factory exit point were faulty.
Turkey
18 Dec 2018
15
The Regulation On Environmental Labelling
The system, which is based on voluntary participation, presents companies a new tool to stand out in the competitive landscape in various sectors.
European Union
13 Nov 2018
16
European Commission Opens In-Depth Investigation Into Possible Collusion Between German Car Manufacturers On Clean Emission Technology
It should be noted that anti-competitive agreements concerning emission standards compliance is not a new topic in EU competition law.
European Union
26 Sep 2018
17
Fabrika Üretim Sahasında "Gürültüye Neden Olma" Suçunun Ortaya Çıkması Ve Tutanak Ve Raporların Değerlendirme Kıstasları
Türk Ceza Kanunu'nda "Çevreye Karşı Suçlar" başlığı altında m 183'te düzenlenen "Gürültüye Neden Olma" suçu "İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak ...
Turkey
8 Jun 2018
18
The Carbon Trade And Turkish Implementation
The carbon dioxide, greenhouse gases and other gases (nitrous oxide and perfluorocarbons etc.) emitted through industrial scale production, the energy sector, the burning of fossil fuel...
Turkey
12 Mar 2018
19
Turkey Announces Rules For Use Of Fluorinated Greenhouse Gases Listed In Kyoto Protocol
Turkey has introduced procedures and principles for use of fluorinated greenhouse gases, supporting the fight against climate change.
Turkey
23 Jan 2018
20
Turkey To Ban Free Plastic Bags From Start Of 2019
Residential sites with 100 or more houses must now have storage equipment for packaging wastes which complies with the municipality's collection system.
Turkey
18 Jan 2018
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6  
>>Next