Search
Searching Content indexed under Education by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Kreş Yardimlarinin Vergisel Boyutu
Kadın istihdamını arttırmak amacıyla 7103 sayılı Kanun ile kadınlara işveren tarafından verilecek olan kreş hizmetlerinde vergi istisnası düzenlemesi getirilmiştir.
Turkey
17 Sep 2018
Links to Result pages
 
1