Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") tarafından bir sonraki yayınlayacağımız yazıda daha detaylı bir şekilde ele alacağımız ve bu doğrultuda önerilerimizi de sunacağımız gerekçelerle Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne ("Verbis") kayıt süreleri bir kez daha uzatıldı. Hatırlanacağı üzere daha önce de Kurula intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kurulun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı kararıyla ilk belirlenen süreler uzatılmıştı.

Bu kez de Kurulun Verbis'e kayıt yükümlülüğüne ilişkin belirlenen tarihler hakkındaki 2019/387 sayılı Kararı ("Karar") 27 Aralık 2019 tarihinde Kurulun kendi resmi web sitesinde duyurularak ayrıca Resmi Gazete'de yayınlanması hakkında karar verildi.

Söz konusu son uzatma Karar'ı uyarınca Verbis'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi için son tarihler şu şekildedir:

Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişiler

: 30.06.2020

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumluları                        

: 30.06.2020

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumluları

: 30.09.2020

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

: 31.12.2020

Dolayısıyla şu an için en yakın tarih 30.06.2020 olup; neredeyse tam 6 aylık bir süre söz konusu.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.