Bilindiği gibi kural olarak Türkiye'de ya da yurtdışında kurulup kurulmadığına bakılmaksızın, Türkiye'de yerleşik tüketicilere, tacir ve esnaflara yönelik pazarlama, tanıtım gibi amaçlarla ticari elektronik ileti ("e-ileti") gönderen tüm gerçek ya da tüzel kişiler ("hizmet sağlayıcılar") 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") (birlikte "ETK mevzuatı") tabidir ve ETK mevzuatına uygun hareket etmeleri gerekmektedir. ETK mevzuatı hükümlerine aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılar hakkında 1.000 Türk Lirasından 20.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

E-ileti göndermenin usul ve esaslarını detaylı düzenleyen Yönetmelik'te 4 Ocak 2020 tarihinde getirilen değişiklikler uyarınca hizmet sağlayıcıların aynı zamanda İleti Yönetim Sistemi'ne ("İYS") kayıt zorunluluğu doğmuştur.

İYS kayıt yükümlülüğü tarihi e-iletinin gönderildiği kişilere (tüketicilere ve esnaf/tacirlere) göre değişmektedir.

  • B2C ve B2B modeller: Şirket, tüketicilere (ve ayrıca tacir/esnaflara) yönelik ticari e-ileti gönderiyor ise İYS'ye son kayıt tarihi 31 Ağustos 2020'dir. Bu tarih bir kere uzatılmış olmakla birlikte bir daha uzatılmayacaktır. IYS'ye kaydolmayan ya da geç kaydolan hizmet sağlayıcılar için 5.000 Türk lirasından 20.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacaktır.

    Kayıt yükümlülüğüne aykırılık başka aykırılıkları da beraberinde getirmektedir. 31 Ağustos 2020 tarihine kadar İYS'ye kaydolmayan hizmet sağlayıcılar 1 Eylül 2020'den itibaren e-ileti göndermeleri de ETK mevzuatına aykırılık teşkil edecektir. Diğer bir ifadeyle, 1 Eylül 2020 tarihine kadar İYS sistemine aktarılmayan e-ileti izinleri geçersiz sayılacaktır. Bu durum, şirketin veri tabanındaki mevcut izinleri de geçersiz hale getireceğinden onay mekanizması işletilerek ilgili kişilerden yeniden e-ileti göndermek için izin alması gerekecektir. ETK mevzuatına aykırılık teşkil eden gönderilere ilişkin yaptırım ise 1.000 Türk lirasından 5.000 Türk lirasına kadar idari para cezasıdır.
  • B2B modeller: Şirket, sadece tacir ve esnaflara yönelik e-ileti gönderimi yapıyor ise kayıt tarihini ret bildirimlerine karşı tekrar onay prosedürü işletilip işletilmediğine göre değerlendirebiliriz.

Son olarak, İYS sistemi şimdilik ve sadece sms, e-posta ve çağrı merkezi aracılığı ile ticari e-ileti gönderen şirketlerin kayıtların kabul etmekte ve onay/ret mekanizmalarını denetlemektedir. Dolayısıyla, ilgili şirket sms, e-posta ya da çağrı merkezi ortamlarından hiçbirini kullanmıyor ve fakat sadece internet sitesi ya da uygulamaları üzerinden pop-up ve benzeri yollarla ticari e-ileti gönderiyor ise ilgili şirketin şimdilik İYS'ye kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır. Ama her halükarda ETK mevzuatına uyumlu hareket etme yükümlülüğü devam etmektedir. Yakın gelecekte, IYS sistemi kapsamında diğer yöntemlerle e-ileti gönderen hizmet sağlayıcıların ya da kayıtlı hizmet sağlayıcıların ilgili süreçlerinin de kaydolmasının zorunlu tutabileceğini belirtmek isteriz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.