Hungary: Vívóterem a „Krúdy Gyula" utcában - Egy átépítés története – interjú Makay Tamás építésszel

Last Updated: 15 November 2018
Article by Eszter Kamocsay-Berta

Kamocsay-Berta Eszter: Budapest VIII. kerületének Palotanegyed részén került felújításra egy korábban más funkciót ellátó, műemléki környezetben található ingatlan, amelyben egy multifunkcionális, komplex vívóterem-sportegység került kialakításra. Ha erre az idén áprilisban átadott építési beruházásra visszatekint, hogyan foglalná össze annak tanúságait?

Makay Tamás: Az átalakítás, felújítás, tatarozás, refunkcionalizálás fogalmak valahol kapcsolódnak, átfedődnek, de mindig más és mégis ugyan azzal a probléma körrel találkoznak. Melocco Miklóstól hallottam az ars-poétika az mindig inkább vágy, mint módszer. Hogy jön ez ide? Úgy hogy habár nem tiszta művészetről beszélünk, az előző fogalmak mindig vágyakat takarnak, de a módszer mérnöki alap problematikái mindig ugyanazok. Bár nagyképűen hangzik, de úgy vélem, hogy a felújítás bár mostoha gyereke a nagy építészeti-mérnöki alkotásnak, mégis sokrétűségéből adódóan, komplex alkotó folyamat a tervezéstől a megvalósulásig.

Mert addig ameddig egy zöldmezős beruházást vagy egy új épületet hozunk létre, a tervezési program paramétereit és annak megvalósítását műszaki és anyagi tényezőit keretek között tartjuk, addig a felújítás olyan nem várt" eseményeket tartogat számunkra, amiket rugalmas alkotással" oldhatunk csak meg. Előzőek miatt a felújítást nem szabad lebecsülni, mert megbosszulja a fennkölt alkotókat".

Kamocsay-Berta Eszter: A nem várt" események jellemzően valamihez képest bizonyulnak nem vártnak". Milyen alapvető szempontokat tartottak szem előtt a Krúdy utcai vívóterem kivitelezésénél?

Makay Tamás: Bár minden felújítás más és más mégis vannak alapkövetelmények, amiket szigorúan be kell tartani. Alapvető a felújításra került épület vagy épületrész feltárása – időben és térben, építési időszaktól kezdve, az esetleges köztes beavatkozásokon keresztül. Az épület dokumentálása során megismerhető az adott technológia és anyag használat, valamint a beépített gépészeti rendszerek.

Itt meg kell állni, mert csak a dokumentálás magában nem elég. A rendszerek elavultsága, illetve sokrétűsége miatt javaslom a diagnosztikát"; ez ugyan a műemlékes kollegák kedves módszere, de nagyon hasznos volt számunkra is, mert hiszen ugyanaz az elvárás.

Ki kell vizsgálni az anyagokat, az anyagok és szerkezetek együtt dolgozását, talaj, fal, tető és homlokzat, minden nemű vízszigetelést, falak sóterhelését, stb. A nyílászáró rendszerek típusát, beépítését, társszakmák, így a lakatos-, épület bádogos rész munkáit megvizsgálni, feltárni szükséges.

Kamocsay-Berta Eszter: Mindezeket az alapkövetelményeket szem előtt tartva a Krúdy Gyula utca vívóterem építészeti kialakításánál mégis milyen nem várt eseményekkel találkoztak és hogyan lehetett azokat kezelni?

Makay Tamás: Probléma a takart" átalakítások feltárása illetve statikai beavatkozások ad-hoc" vagy szakszerűtlen megoldásai. A gépészeti rendszerek, az elektromos hálózatok bevizsgálása, feltárása, kora és időbeni meghatározása.

Nagy gondot okoz, amikor az épület az új szabványi előírásoknak nem tud megfelelni, de még nagyobb gond, amikor más funkciónak kell megfelelni, mint amire a ház tervezve volt. Ekkor újabb szintre lépünk", mert ebben az esetben már a Megbízó és a Lakott Környezet, így csupa nagybetűvel, belép az életünkbe".

Kamocsay-Berta Eszter: Az, hogy más funkciónak kell megfelelni, ennél az átépítésnél adott volt, hiszen egy régi, műemléki környezetben található lakóépületben kellett kialakítani, oda beleintegrálni egy korszerű, a jelen kor követelményeknek megfelelő sportlétesítményt, egészen konkrétan egy vívótermet. Hogyan sikerült a kezdetben vélhetően nem egy irányba mutató érdekeket összeegyeztetni a kivitelezés során?

Makay Tamás: A Megbízó természetesen maximalista és nehezen viseli, ha néha valami keveset is, de engedni kell, a Lakott Környezet meg intoleráns, hiszen úgy érzi, hogy az ő bőrére" megy az átépítés és diszkomfort érzete támad, nem beszélve a tényleges leállásokról, a munka, zaj, szemét terheléstől, illetve az új üzemszerű külső hatások létrejöttéről. Szóval sok résztvevős csörték, mind a kalandfilmekben, több, erős résztvevő közreműködésével, akik a következők voltak: Megrendelő: Belvárosi Vívó Sportegyesület – Gáborján Rita és Selmeczi Tibor társelnökök; Generál tervező: ifj. Müller Ferenc és Társai; Kivitelezést lebonyolító: Építész Szint Kft. - Makay Tamás építészmérnök. De van egy jó módszer a világban, amelyet mi is próbáltunk követni, ez pedig az volt, hogy a játszma résztvevői az első pillanattól együtt dolgoznak, együtt vívtunk, hiszen mind vívók vagyunk, akik ebben részt vettek.

Kamocsay-Berta Eszter: Ez az együttműködés az átépítés megvalósítása során hogyan konkretizálódott?

Makay Tamás: Megrendelők a helyszín kiválasztásnál bevonták szakmai véleményezésbe a Tervezőt illetve a Lebonyolítót. Természetesen a Megrendelő koncepciója, területi pozicionálása és anyagi lehetőségei elvárásként irányadóak voltak.

A tervezés során kompromisszumokkal ugyan, de korrekt funkciók kialakítása jött létre. A kivitelezés során ismételten kompromisszumokkal ugyan, de a funkció elvárásainak eleget téve megvalósult a vívóterem.

Kamocsay-Berta Eszter: Melyek voltak azok a műszaki értelemben vett kompromisszumok, amelyeket a Krúdy utcai vívóterem kivitelezési munkái során ki kellett dolgozni, és amelyek hasonló jellegű átalakításoknál alapkövetelményként" releváns megoldások lehetnek?

Makay Tamás: Nagyon tisztán, szépen felsoroltam a felújítási alapkövetelményeket, mégis a borítékolt nem várt esemény jelentkezett, dacára minden szakmai gondosságnak.

A legfontosabb, talán a zajterhelés kizárása, amit a hivatalos szervek meggyőzésével a belső udvarba való elhelyezéssel meg tudtunk oldani. Hasonlóan fontos volt a szennyvíz átemelése a pince szintről a ház csatorna csonkjára való rákötésével, egy zárt rendszerű ikerszivattyú beépítésével.

Kivitelezés alatt egy előtét fal elbontását követően kiderült, hogy az utcai szakaszon hiányzik a vízszigetelés és a sétáló utcaszint megemelésével a felületi vizek is terhelik a pincét. Utólagos szigeteléssel és a szénledobó nyílások megszüntetésével a probléma megoldódott.

Követelményéből adódóan a pástok felületét speciális PVC borítással oldottuk meg, de az aljzatot újra kellett építeni a különböző szintek miatt. Az elektromos hálózat erős és gyenge áram, valamint világítás és vívógépek betápja teljes mértékben új kialakítás.

A gépészet a ház a házban elv miatt öszvér" megoldás, hiszen a víz és a csatorna, a csapadékvíz hálózat átmegy és befogad.

A fűtés nagyon egyedi, de a felméréskor jól működő gázkazánok régen használaton kívül voltak, felújításuk szükségszerűvé vált. Az üzemeltetés szempontjából sarkalatos kérdés a nagy pára terhelés elvezetése. A földszinten és a pincében is légkezelő rendszer került kialakításra. Az üzemelés folytán kiderült, hogy ha nem működtetik a rendszert a tervezettnek megfelelően a terhelés aszimmetrikus.

Amíg a földszinti tevékenység, a vívás száraz" közegben és zárt időintervallumban van, addig a pince nedves" közegben, más hőmérsékleti és idő intervallumban üzemel.

A pincében (volt szenes, majd légópince) a zuhanyzók illetve a nedves ruhák és a vívók izzadsága, kipárolgásából adódóan a légcsere állandó gépi üzemelést igényel.

Kamocsay-Berta Eszter: Ha egy mondatban kellene összegezni, sikerként tekint-e erre az átépítésre?

Makay Tamás: Összességégben, bár rendhagyó funkció (vívóterem) került egy kizárólag lakóépületként (annak is épült) üzemelő házba az első néhány hónap bebizonyította, hogy a házasság működőképes".

Originally published by Muszaki Ellenor Magazine.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions