European Union: Nieuwe wetgeving stuwt vraag naar klokkenluidersysteem

Last Updated: 28 May 2019
Article by Jan Stappers
Most Read Contributor in Sweden, July 2019

De vraag naar implementatie van een klokkenluidersysteem is de afgelopen maanden sterk toegenomen, voornamelijk veroorzaakt door nieuwe wettelijke verplichtingen. We zien dat een groeiend aantal organisaties de bestaande klokkenluidersregeling professionaliseert en besluit een klokkenluidersysteem te implementeren. Deze ontwikkeling is waarschijnlijk toe te schrijven aan de recente aandacht voor onderwerpen als bescherming van klokkenluiders, corruptiebestrijding en gegevensbescherming. We zien een trend waarin ook organisaties die hiertoe niet wettelijk verplicht zijn een professioneel klokkenluidersysteem implementeren en op deze manier laten zien dat ze transparantie en geloofwaardigheid hoog in het vaandel hebben staan. Echter, de voornaamste reden om voor een professioneel klokkenluidersysteem te kiezen, ligt in wettelijke verplichtingen op internationaal of landelijk niveau.

België

In België bestaat de mogelijkheid voor ambtenaren klokkenluidersbescherming » aan te vragen bij het melden van onregelmatigheden. Dit is een traject dat via de Vlaamse Ombudsman loopt. Ook zien we dat vele financiële instellingen in België een klokkenluidersysteem in huis hebben met het oog op de eisen van CRD IV.

Frankrijk

Op grond van de Franse wet corruptiebestrijding Sapin II » (van kracht sinds 1 januari 2018) zijn bedrijven met meer dan 50 werknemers in dienst verplicht over een professioneel klokkenluidersysteem te beschikken. Een dergelijk klokkenluidersysteem moet toegankelijk zijn voor zowel werknemers als externe belanghebbenden. Volgens de wet moet de klokkenluidersprocedure duidelijk maken hoe de vertrouwelijkheid van de identiteit van de klokkenluider, de betrokkenen en de gemelde omstandigheden gegarandeerd wordt. Er staan zware boetes op het niet voldoen aan de eisen die de wet stelt.

Italië

Onderdeel 2 van de nieuwe Italiaanse wet op klokkenluiden No. 179/2017 (van kracht sinds 29 december 2017) bepaalt dat organisaties die zich hebben gecommitteerd aan het "231 Model" een klokkenluidersysteem moeten hebben. De wet stelt dat organisaties een of meerdere kanalen moeten implementeren waarmee misstanden gemeld kunnen worden, waarbij de identiteit van de klokkenluider vertrouwelijk blijft. Er moet ten minste één kanaal zijn dat door middel van een IT oplossing de identiteit van de klokkenluider beschermt. Aangezien de overgrote meerderheid van de Italiaanse ondernemingen zich heeft gecommitteerd aan Model 231, zijn al deze ondernemingen verplicht te beschikken over een professioneel IT klokkenluidersysteem. Het klokkenluidersysteem moet toegankelijk zijn voor leidinggevenden, zoals directeurs en managers, maar ook voor ieder ander individu dat handelt in naam van de onderneming. De reikwijdte van de wet is breed: het klokkenluidersysteem moet ook beschikbaar zijn voor iedere persoon die onder supervisie van de organisatie valt.

Nederland

De Wet Huis voor Klokkenluiders (van kracht sinds 1 juli 2016) verplicht werkgevers die 50 of meer werknemers in dienst hebben te beschikken over een interne meldingsprocedure. Deze verplichting betreft werknemers, maar ook tijdelijke krachten wanneer zij minstens 24 maanden voor de werkgever hebben gewerkt, oud-werknemers en belanghebbenden. Niet-Nederlandse ondernemingen kunnen onder de reikwijdte van de wet vallen: ook dochterondernemingen van niet-Nederlandse bedrijven kunnen verplicht zijn een interne klokkenluidersprocedure op te stellen.

Europese Unie: bankwezen

De EU CRD IV Richtlijn (European Directive 2013/36 », van kracht sinds 1 januari 2014) en de de Verordening betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (Regulation EU 575/2013 » "CRR") bevatten bepalingen die relevant zijn vanuit het oogpunt van klokkenluiden. Verschillende landen bereiden klokkenluiderwetten voor, die kredietinstellingen en beleggingsondernemingen verplichten procedures te implementeren zodat inbreuken op het relevante recht intern gemeld kunnen worden middels een specifiek en onafhankelijk kanaal. Een klokkenluidersysteem moet toegankelijk zijn voor werknemers van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. Ook andere belanghebbenden, zoals klanten, kunnen uitgenodigd worden vermeende onregelmatigheden te melden.

Europese Unie: klokkenluidersbescherming

Eind april 2018 heeft de Europese Comissie nieuwe wetgeving voorgesteld » met het doel klokkenluiders te beschermen. Het voorstel» van de EC bevat de verplichting voor organisaties veilige meldingskanalen te implementeren voor interne meldingen. Bedrijven met meer dan 50 werknemers of met een jaaromzet van meer dan EUR 10 miljoen moeten beschikken over een interne procedure om met meldingen van klokkenluiders om te gaan. Alle staats- en regionale overheden en gemeenten met meer dan 10.000 inwoners vallen ook onder de voorgestelde wetgeving.

Europese Unie: gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (Regulation 2016/679» "GDPR" of "AVG") zal van toepassing zijn vanaf 25 mei 2018. Organisaties die reeds een klokkenluidersprocedure hebben, moeten nagaan of de behandeling van ontvangen meldingen in lijn is met de AVG. Relevante aspecten zijn bijvoorbeeld of de gegevens worden verwerkt door derde partijen, of persoonsgegevens de EU verlaten en of er een mogelijkheid bestaat dat informatie gedeeld zal worden met autoriteiten in het buitenland. Afhankelijk van hoe de bestaande klokkenluidersregeling of klokkenluidersysteem is ingericht en de informatie die een klokkenluider verstrekt, zal de AVG zeer waarschijnlijk invloed hebben op hoe om dient worden te gaan met meldingen van klokkenluiders. Indien er geen professioneel klokkenluidersysteem bestaat binnen de organisatie, zal de AVG beperkend werken. We zien dat een groeiend aantal organisaties besluit een professioneel whistleblowing systeem te implementeren, zodat voldaan wordt aan de eisen van nationale en internationale wetgeving, waarbij persoonsgegevens die de melding van de klokkenluider bevat correct worden verwerkt. We hebben een whitepaper» geschreven waarin meer informatie wordt gegeven over het onderwerp hoe om te gaan met persoonsgegevens in het kader van een klokkenluidersysteem in lijn met de AVG.

Om u te helpen bij het kiezen van een passend klokkenluidersysteem voor uw organisatie, hebben we een checklist » ontwikkeld. Schroomt u niet contact met ons op te nemen indien u vragen heeft aangaande het klokkenluidersysteem van WhistleB. We helpen u graag.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
Events from this Firm
21 Aug 2019, Webinar, Stockholm, Sweden

EU:s direktiv kan ses som ett svar på en global mega-trend för främjande av transparens. Vilka krav ställer den nya lagen? Och vad är avgörande för en trovärdig hantering av visselblåsarärenden?

 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions