Current filters:  
Turkey
Turkey
MGC Legal
Liquidation process of Turkish Joint Companies ("JSC") is subject to the pertinent provisions of Turkish Commercial Code numbered 6102 ("TCC") as well as Articles of Association ("AoA")...
Ozbek Attorney Partnership
9 Ekim 2020 tarihinde 31269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ...
LBF Partners
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.
Gen Temizer Ozer / Kinstellar
Recent amendments to Turkish Law No. 5651 "On the Regulation of Broadcasts via the Internet and Prevention of Crimes Committed through Such Broadcasts" have widened the scope of Law No. 5651 to cover social network providers.
Deris IP Attorneys
The debate over finding a legal framework for the enforcement of SEPs has been one of the hot IP topics of 2020.
Esin Attorney Partnership
14 Ekim 2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 68 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, sekreteryalığını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüteceği ...
Esin Attorney Partnership
The Presidential Decree No. 68, published in the Official Gazette No. 31274 dated 14 October 2020 and entered into force on the same date, establishes an Industrialization Committee, whose secretariat will be the Ministry of Industry and Technology.
Esin Attorney Partnership
Hazine ve Maliye Bakanlığı ("Bakanlık") 13 Ekim 2020 tarihinde internet sitesi üzerinden "Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru" ("Duyuru") yayınladı.
Esin Attorney Partnership
The Ministry of Treasury and Finance ("Ministry") published on its website an Announcement on Contract Amounts in Foreign Exchange ("Announcement") on October 13, 2020.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Turkish Constitutional Court granted a decision on September 17, 2020 regarding an applicant's claims on violation of right to request protection of personal data under right to privacy and freedom of communication ...
Gen Temizer Ozer / Kinstellar
Ekim 2020 – Bildiğiniz üzere 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi...
Esin Attorney Partnership
İşveren, Başvurucu'nun ekip yöneticisi ve diğer ekip üyeleri ile yaşadığı tartışmalara istinaden bazı ekip üyelerinden şikayetler almıştır.
Esin Attorney Partnership
The decision was published in the Official Gazette on October 14, 2020.
CETINKAYA
The applicant's contract of employment had been terminated due to personal email correspondence that was carried out through a corporate email account provided by their employer.
Moroglu Arseven
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, alacak ve tazminat talepli ticari davalar açısından zorunlu arabuluculuğun, "davaların yığılması" durumunun meydana geldiği, konusu parasal olmayan talepler ile birlikte açılan ...
Esin Attorney Partnership
Kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi ("BSMV") oranı %1'den %0,2'ye indirildi.
Esin Attorney Partnership
The Banking and Insurance Transaction Tax ("BITT") imposed on foreign currency ("FX") transactions decreased to 0.2% from 1%
SRP Legal
Through our bulletin, you can be aware of legal regulations and take quick action regarding your rights and obligations.
Gun + Partners
Bu katılımcıların neredeyse yarısı, söz konusu artışın kayda değer bir oranda seyretmesini beklemektedir.
Gun + Partners
As of the writing date of this article, both public prosecutors and police forces have returned to the usual order, and investigation and trial proceedings currently function as per the regular array.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media