Current filters:  
Turkey
Turkey
Koluman Law
Hakem kararlarının tanınmasına ilişkin tarihsel sürece baktığımızda ilk ayrımın 1949 yılında yapıldığını görüyoruz.
Koluman Law
Tahkim, kanunun tahkim yolu ile çözümlenmesine cevaz verdiği konularda, taraflar arasında doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların devlet yargısı ile çözülmesi yerine devlet yargısı dışında hakem adı verilen kimseler ...
Koluman Law
Tahkim, kanunun tahkim yolu ile çözümlenmesine cevaz verdiği konularda olmak kaydı ile taraflar arasında doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların, devlet yargısı ile çözülmesi yerine, devlet yargısı dışında, ...
Koluman Law
Tahkim sözleşmesinin hukuki niteliği yani bu sözleşmenin usul hukuku sözleşmesi mi yoksa maddi hukuka ilişkin bir sözleşme mi olduğu öğretide tartışmalı bir konudur.
Koluman Law
Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen simsarlık sözleşmelerinde, simsara ödenecek ücret ile ilgili olarak kanun koyucu tarafından terminolojik bir sözcük tercih edilmediğinden, simsarın ücretinin komisyon olduğu yanılgısına düşülmektedir.
Koluman Law
Tahkime elverişlilik, bir uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözülüp çözülemeyeceğini ya da hangi uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözülebileceğini ifade eden bir kavramdır.
Koluman Law
Tahkim yargılaması taraflar arasındaki özel bir tahkim anlaşmasına dayanır ve uyuşmazlığı çözmekle görevli hakemler yetkilerini bu anlaşmadan alırlar.
Koluman Law
Yetki, bir davaya hangi yerdeki görevli mahkeme tarafından bakılacağını belirler.
Kilinc Law & Consulting
"Personality rights", which are the essence of personal data, are set forth in the Personal Data Protection Law no. 6698 and other subordinate legislation,...
Moroglu Arseven
Capital Markets Board of Turkey has made amendments regarding the publicly held companies to fulfill their obligation to make a disclosure to the stakeholders within the framework of the sustainability principles compliance, ...
Moroglu Arseven
Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ("Değişiklik Tebliği") ile; halka açık ortaklıkların sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında menfaat ...
MGC Legal
Liquidation process of Turkish Joint Companies ("JSC") is subject to the pertinent provisions of Turkish Commercial Code numbered 6102 ("TCC") as well as Articles of Association ("AoA")...
Ozbek Attorney Partnership
9 Ekim 2020 tarihinde 31269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ...
LBF Partners
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.
Gen Temizer Ozer / Kinstellar
Recent amendments to Turkish Law No. 5651 "On the Regulation of Broadcasts via the Internet and Prevention of Crimes Committed through Such Broadcasts" have widened the scope of Law No. 5651 to cover social network providers.
Deris IP Attorneys
The debate over finding a legal framework for the enforcement of SEPs has been one of the hot IP topics of 2020.
Esin Attorney Partnership
14 Ekim 2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 68 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, sekreteryalığını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüteceği ...
Esin Attorney Partnership
The Presidential Decree No. 68, published in the Official Gazette No. 31274 dated 14 October 2020 and entered into force on the same date, establishes an Industrialization Committee, whose secretariat will be the Ministry of Industry and Technology.
Esin Attorney Partnership
Hazine ve Maliye Bakanlığı ("Bakanlık") 13 Ekim 2020 tarihinde internet sitesi üzerinden "Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru" ("Duyuru") yayınladı.
Esin Attorney Partnership
The Ministry of Treasury and Finance ("Ministry") published on its website an Announcement on Contract Amounts in Foreign Exchange ("Announcement") on October 13, 2020.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media