Current filters:  
Turkey
Litigation
Turkey
Koluman Law
Hakem kararlarının tanınmasına ilişkin tarihsel sürece baktığımızda ilk ayrımın 1949 yılında yapıldığını görüyoruz.
Koluman Law
Tahkim, kanunun tahkim yolu ile çözümlenmesine cevaz verdiği konularda, taraflar arasında doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların devlet yargısı ile çözülmesi yerine devlet yargısı dışında hakem adı verilen kimseler ...
Koluman Law
Tahkim, kanunun tahkim yolu ile çözümlenmesine cevaz verdiği konularda olmak kaydı ile taraflar arasında doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların, devlet yargısı ile çözülmesi yerine, devlet yargısı dışında, ...
Koluman Law
Tahkim sözleşmesinin hukuki niteliği yani bu sözleşmenin usul hukuku sözleşmesi mi yoksa maddi hukuka ilişkin bir sözleşme mi olduğu öğretide tartışmalı bir konudur.
Koluman Law
Tahkime elverişlilik, bir uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözülüp çözülemeyeceğini ya da hangi uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözülebileceğini ifade eden bir kavramdır.
Koluman Law
Tahkim yargılaması taraflar arasındaki özel bir tahkim anlaşmasına dayanır ve uyuşmazlığı çözmekle görevli hakemler yetkilerini bu anlaşmadan alırlar.
Moroglu Arseven
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, alacak ve tazminat talepli ticari davalar açısından zorunlu arabuluculuğun, "davaların yığılması" durumunun meydana geldiği, konusu parasal olmayan talepler ile birlikte açılan ...
Esin Attorney Partnership
Günümüzden yalnızca 24 yıl önce 1996 yılında yayımlanan "The Future of Law: Facing the Challenges of Information Technology" eserinde Richard Susskind'in, gelecekte avukatların müvekkilleriyle e-posta yoluyla iletişime ...
Moroglu Arseven
The 11th Civil Chamber of the Court of Cassation ruled that where the lawsuits are backlogged, mediation is not mandatory for commercial cases initiated with non-monetary claims. Accordingly, it overruled the Regional Court's decision.
Lexist Avukatlik Bürosu
International Arbitration Comparative Guide for the jurisdiction of Turkey, check out our comparative guides section to compare across multiple countries
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Recently, major amendments were introduced to Turkish legislation within the scope of the Turkish Judicial Reform.
CETINKAYA
With the publication of its Online Hearing Rules and Procedures, the Istanbul Arbitration Center (ISTAC) became the first arbitral institution to formalize the use of telephone and video...
Lexist Avukatlik Bürosu
Yeni Koronavirüs Hastalığının (COVİD-19) ticari hayata önemli derecede etkileri olduğu gibi hukuki süreçlere de etkisi devam etmektedir.
Lexist Avukatlik Bürosu
Most Favored Nation (MFN) clauses play an important role in international investment arbitration.
Lexist Avukatlik Bürosu
The View Supporting that the Application of the Appeal Procedure Under the Old CCP Should be Applied.
Erdem & Erdem Law
The Court of Cassation General Assembly on the Unification of Judgments ("CCGAUJ") has ruled with its decision numbered 2017/6 E. 2018/9 K. and dated 05.10.2018 ("Decision")...
Moroglu Arseven
The Law numbered 7251 on the Amendments to the Code of Civil Procedure and Certain Laws was published in the Official Gazette dated 28 July 2020 and numbered 31199 and entered into effect on the same day.
Moroglu Arseven
7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("Değişiklik Kanunu") 31199 sayılı ve 28 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
LBF Partners
28.07.2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan 7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("7251 Sayılı Kanun")...
LBF Partners
7251 Sayılı Kanun'un 7'nci maddesi ile HMK m. 107'de üç değişiklik yapılmıştır.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media