Current filters:  
Turkey
Finance
Turkey
Esin Attorney Partnership
Hazine ve Maliye Bakanlığı ("Bakanlık") 13 Ekim 2020 tarihinde internet sitesi üzerinden "Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru" ("Duyuru") yayınladı.
Esin Attorney Partnership
The Ministry of Treasury and Finance ("Ministry") published on its website an Announcement on Contract Amounts in Foreign Exchange ("Announcement") on October 13, 2020.
Ersoy Bilgehan
We have previously shared with our readers that the banking and insurance transactions tax (BITT) rate applied to foreign currency purchases was increased from 0.2% to 1%.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The entry into force of certain provisions (i.e. Articles 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 and 354) of the Turkish Code of Obligations numbered 6098 ("TCO") had been postponed for workplace leases of merchants and legal entities until July 1, 2020.
SADIK & SADIK LAW FIRM
Covid-19 salgını nedeniyle, finansal istikrarın korunması amacıyla, 12 Nisan 2020 ve 13 Nisan 2020 tarihlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")...
SADIK & SADIK LAW FIRM
30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar") ile finans piyasasında normalleşme yönünde aşağıdaki adımlar atıldı.
Esin Attorney Partnership
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 28 Eylül 2020 tarihli ve 9170 sayılı kararı ile mevduat ve katılım bankaları için belirlediği aktif rasyo değerini güncelledi.
Esin Attorney Partnership
The Banking Regulatory and Supervisory Authority amended the asset ratio set out for deposit and participation banks with its decision dated September 28, 2020 and No. 9170.
Gungor Law Firm
BDDK tarafından düzenlenip 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girmek üzere resmi gazetede yayımlanan "Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik"...
Esin Attorney Partnership
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK"), 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ("Bankacılık Kanunu") 76.
Esin Attorney Partnership
6362 Sermaye Piyasası Kanunu'nda ("Kanun") yapılan (10 Ağustos 2020 tarihli mevzuat bültenimizde yer verdiğimiz) değişiklik ile yurt dışındaki sermaye piyasalarında sıkça tercih edilen teminat varlıklı ihraçlardaki; ...
Esin Attorney Partnership
The recent amendments to the Capital Market Law No. 6302 introduced the long-awaited "Security Agent, Trust" institution, widely used in capital markets abroad, to the Turkish capital market and to introduce an additional ...
Esin Attorney Partnership
The Banking Regulatory and Supervisory Authority ("BRSA") presented the Draft Communiqué on Remote Identification Methods to be used by Banks ("Draft Communiqué")...
Moroglu Arseven
The Regulation on Generation and Use of TR QR Code in Payment Services ("Regulation") prepared by the Central Bank of the Turkish Republic ("Bank") ...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
"Project finance fund" and "project-based security" are new and innovative concepts for Turkish capital markets.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Law No. 7247 Amending Certain Laws and Decrees ("Law No. 7247") was published in the Official Gazette dated June 26, 2020 and numbered 31167.
Moroglu Arseven
The Regulation on Generation and Use of TR QR Code in Payment Services prepared by the Central Bank of the Turkish Republic has been published in the Official Gazette dated 21 August 2020 and numbered 31220, ...
Moroglu Arseven
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hazırlanan Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik 21 Ağustos 2020 tarih ve 31220 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi.
Esin Attorney Partnership
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz gelirlerinin beyanına ilişkin olarak 4 Eylül 2020 tarihinde Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde değişiklik yaptı.
Esin Attorney Partnership
Tertip BASK kararları, toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanırsa geçerli olacak.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media