Current filters:  
Turkey
Finance
Leasing
Turkey
Esin Attorney Partnership
Hazine ve Maliye Bakanlığı ("Bakanlık") 13 Ekim 2020 tarihinde internet sitesi üzerinden "Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru" ("Duyuru") yayınladı.
Esin Attorney Partnership
The Ministry of Treasury and Finance ("Ministry") published on its website an Announcement on Contract Amounts in Foreign Exchange ("Announcement") on October 13, 2020.
Kavlak Law Firm
Bilindiği üzere, Türk Borçlar Kanunu ("TBK"), 818 sayılı Borçlar Kanunu'nu ("BK") mülga ederek 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş ve BK ile daha önce düzenlenmemiş çeşitli konulara...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The entry into force of certain provisions (i.e. Articles 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 and 354) of the Turkish Code of Obligations numbered 6098 ("TCO") had been postponed for workplace leases of merchants and legal entities until July 1, 2020.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Law No. 7247 Amending Certain Laws and Decrees ("Law No. 7247") was published in the Official Gazette dated June 26, 2020 and numbered 31167.
Dikici Law Office
Aviation Finance Comparative Guide for the jurisdiction of Turkey, check out our comparative guides section to compare across multiple countries
Ozbek Attorney Partnership
Hükümlerinin Değerlendirilmesi Bilindiği üzere, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun ("Kanun" veya "TBK") bütün hükümleri 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmemişti. Kanun, ...
Erdem & Erdem Law
Turkish Code of Obligations No. 6098 ("TCO"), which introduced comprehensive provisions with regard to the Turkish obligations law...
Kilinc Law & Consulting
The article includes legal assessments for institutions that receive data storage services through cloud computing systems regarding whether there is an obligation ...
SADIK & SADIK LAW FIRM
24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun Nispet başlıklı 33'üncü maddesi değiştirilmiş olup kambiyo...
Esin Attorney Partnership
Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de ("Tebliğ") 29 Mart 2020 tarihinde yapılan değişikliklere paralel olarak Bankalarca ...
Esin Attorney Partnership
The Central Bank Guidelines Regarding Fees That Banks Can Charge Corporate Clients ("Guidelines") was updated in line with the amendments to the Communiqué on the Procedures...
Kavlak Law Firm
Following a long history in accomplishing the signing and the ratification process, on December 1, 2011 the Convention on International Interests in Mobile Equipment ("Convention") and the Protocol to the Convention ...
Erdem & Erdem Law
The articles under the TCO, which regulate the rent laws, are of a protective nature in favor the lessees.
Bener Law Office
Türk Borçlar Kanunu'nun ("Kanun") geçici 2. maddesi uyarınca, tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerinin taraf olduğu işyeri kiralarında, Kanun'un 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354.
Esin Attorney Partnership
The amendment allows participation banks to make these lease certificates issuances, thereby likely increasing their frequency.
ADMD
1989 yılında ilk kez kabul edildiğinde Türk Parasının Kıymetinin Korunmasına ilişkin 32 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, temelde başlayan yerel piyasada yabancı para birimlerinin kullanılmasına izin veren serbest piyasa hareketinin bir parçası olarak kabul edildi.
ADMD
When initially adopted at 1989, the Decree No.32 on the Protection of the Value of Turkish Lira was regarded as part of a liberalization of markets movement allowing use of foreign currencies within the local market ...
Ozbek Attorney Partnership
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Yapılan Değişiklik ile İlgili Olarak Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
Sengun & Sengun ve Ortaklari
1.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, kira sözleşmelerinde yapılacak artış bir önceki yılın TÜFE ortalaması ile sınırlandırılmıştır.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media