Current filters:  
Turkey
Energy
Oil, Gas & Electricity
Turkey
MGC Legal
Especially since May 2010, when the first concrete step was taken for the nuclear power plants that have been at the forefront of Turkey's energy agenda for the last fifteen years, a considerable distance has been made.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") 31 Aralık 2020 tarihine kadar ön proje onayı ile elektrik üretim tesisi inşaatına başlama olağanının önünü açtı.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
The Energy Market Regulatory Authority ("EMRA") has enabled commencement of construction for electricity generation facilities on the basis of a preliminary project approval until 31 December 2020.
Erdem & Erdem Law
The Energy Market Regulatory Authority (EMRA) published an announcement on 03.04.2020 within the scope of the measures taken against COVID-19 outbreak.
LBF Partners
Söz konusu durum, YEKDEM teşviklerinden yararlanabilmek için tesislerin işletmeye alınması gereken nihai sürenin akıbetine ilişkin birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir.
Esin Attorney Partnership
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") 2 Nisan 2020 tarihinde aldığı kararla COVID-19 salgınını Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 35. maddesi ve Elektrik Piyasasında Lisanssız...
Esin Attorney Partnership
On April 2, 2020, the Energy Market Regulatory Authority (''EMRA'') accepted COVID-19 epidemic as a force majeure event under Article 35 of Electricity Market License Regulation and...
Boden Law
Coronavirus outbreak affects not only people's daily-life, but also disrupts economies and markets all around the world and electricity generation market is not immune to this effect.
LBF Partners
Within the scope of the measures taken due to the Corona virus (Covid-19) pandemic, the remote and flexible working model has been adopted for public personnel with the Presidential Circular No. 2020/4.
LBF Partners
Salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında 22/03/2020 tarihli ve 31076 mükerrer sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile kamu personeli için uzaktan ve esnek çalışma modeline geçilmiştir.
LBF Partners
DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ASGARİ YILLIK BEYAZ ÜRÜN SATIŞ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
LBF Partners
Lisans sahipleri tarafından gerçekleştirilen aykırılıklar nedeniyle ilgililer hakkında yaptırım tesis edilmeden önce başvurulması öngörülen ihtar uygulaması,
LBF Partners
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından
Boden Law
The concept of uncovered sale transactions entered into the lives of electricity market participants with the Method regarding the Uncovered Market Transactions issued by the market operator, EPİAŞ.
LBF Partners
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca, ithalat lisansı sahibi tüzel kişiler ile dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere ...
LBF Partners
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ("EPDK") 28/05/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin
LBF Partners
Although it has been applicable since the Electricity Market Law No. 6446 and Natural Gas Market Law No. 4646 have entered into force,...
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Due to its remarkable economic growth over the past decade, Turkey's demand for energy has considerably increased. In order to meet this growing demand, Turkey's energy policy for the next ten years includes the following targets:
LBF Partners
The Turkish Natural Gas Market Law numbered 4646 regulating the import, transmission, distribution, storage, marketing, trade, and export of natural gas ...
LBF Partners
2001 tarihli 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nu yeniden düzenleyen 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ("Kanun")...
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media