Current filters:  
Turkey
Corporate Governance
Turkey
Ozbek Attorney Partnership
İç Ticaret Genel Müdürlüğü 20 Mart 2020 Günü Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin bir Açıklama yayınladı.
Kilinc Law & Consulting
The joint stock companies are managed and represented by the board of directors in accordance with the Article 365 of the Turkish Commercial Code numbered 6102 ("TCC").
Kilinc Law & Consulting
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 365. maddesi gereğince anonim şirketler yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.
Kavlak Law Firm
Joint stock company is a type of company whose capital is certain and divided into shares and is only responsible for its assets due to its debts.
Kavlak Law Firm
Aynı zamanda ana ve baba çocuğun mallarını "iyi bir yönetici gibi" yönetmekle yükümlüdür.
Gun + Partners
The Turkish Commercial Code (TCC) dated 13 January 2011 (Law No. 6102) (TCC) entered into force on 1 July 2012.
Bener Law Office
Various legislation has relevance to the transfer of commercial enterprises
Gun + Partners
What is the typical organizational structure of a company and does the structure typically differ if the company is public or private?
Erdem & Erdem Law
On 25 March 2019, Capital Markets Board (CMB) has published Corporate Governance Reporting Guidance (Guidance) via its website.
Erdem & Erdem Law
The Capital Markets Board of the Republic of Turkey has initiated preliminary discussions with companies in 2016 and has commenced its studies in respect of corporate governance compliance reporting.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Joint-stock companies have become structures that have the power to influence economic life nationally and even internationally.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
Following the attempted coup d'état on July 15, 2016, the Council of Ministers convened on July 20, 2016 and declared a state of emergency throughout the country for a 90-day period starting on Thursday, July 21, 2016 at 1am, ...
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
These changes should also be included in the interim activity reports.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
SPK ayrıca, KAP platformunun teknik işleyişi gereği hesap dönemi bitiminden şablonların doldurulup ilan edilmesine kadar geçecek süre içinde güncelleme yapılmayacağını duyurmuştur.
Herdem Attorneys at Law
Public offering legislation in Turkey does not prescribe a different process for companies operating in the defense industry.
Nazali
The main point for family companies is to provide the development and change in harmony with family members and to ensure the sustainability of company.
Nazali
Aile şirketleri, günümüzün gelişen ve değişen koşullarında geçmiş ile bugün arasında bağ kuran ortaklık yapılarıdır.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Türk hukukunda adam çalıştıranın sorumluluğu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun ("TBK") 66'ıncı maddesi ile düzenlenmektedir.
Ozogul Yenigun & Partners
Türk Ticaret Kanunu, 438. maddesi ile her pay sahibine, pay sahipliği haklarını kullanabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların...
Erdem & Erdem Law
In the event that the shares or voting rights of a publicly traded company are acquired in a way that changes the control of the partnership, the acquirer is obliged to make a share purchase offer...
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media