Wei Shuangjuan
Haiwen & Partners
Contact Details
Shanghai
Email Website
2605 Jing An Kerry Center Tower 1
1515 Nan Jing West Road
Shanghai
China
Telephone: 86-21-60435000