ארצי/ בקשת מעסיק לקבל לידיו דוח איכון מכשיר סלולרי של עובד

במסגרת תביעה של עובד בבית הדין האזורי נגד מעסיק לתשלומים שונים, בית הדין הארצי קיבל את ערעור המעסיק על החלטה של בית הדין האזורי ואישר הוצאת צו לחברת סלולר לצורך קבלה לידי המעסיק של נתוני איכון של הטלפון הסלולרי של העובד.

במקרה זה, המעסיק שנתבע על ידי עובד לשעבר בבית הדין האזורי בעילות כספיות שונות ביקש לקבל לידיו נתוני איכון של המכשיר הנייד שאותו סיפק לעובד לצרכי עבודתו. המעסיק הגביל את בקשתו לנתונים לתקופה של חודשיים בסמוך לפיטורי העובד. המעסיק טען שהעובד עבד במקביל בעבודה נוספת ושדו"ח האיכון יוכל לשפוך אור על מקום הימצאו האמיתי של העובד בזמן העבודה.

בית הדין הארצי דן בערעור ויצא מנקודת הנחה שהזכות לפרטיות, ככל זכויות האדם, הינה יחסית.

בית הדין בחן את רכיבי היקף הגילוי המבוקש במקרה הספציפי. ראשית, בית הדין קבע כי היקף הגילוי הינו סביר, שכן הנתונים המבוקשים הם רק עבור חודשיים ורק עבור שעות העבודה. שנית, נקבע שלמידע המבוקש יש זיקה ישירה לבעל הדין )לעובד( ולא לצד שלישי כלשהו, בפרט כיוון שהמידע נאגר באמצעות מכשיר טלפון נייד שניתן לעובד על ידי מעסיקו וזאת לצורך עבודתו, ולא במכשיר טלפון פרטי השייך לעובד והעובד עושה בו שימוש לצורך עבודתו. שלישית, בית הדין קבע כי המידע יימסר למעסיק לאחר שהעובד ישחיר את המידע העודף שבדו"ח הנתונים, מקום בו הגילוי הכולל והרחב פוגע פגיעה שאינה מידתית בזכות לפרטיות וכי אופן זה של מסירת מידע תורם למזעור הפגיעה בפרטיות. בית הדין ציין שלהשחרה צפויה להיות משמעות ראייתית, שכן משמעותה היא הודאה בכך שבעת זו לא היה העובד במקום הקשור לעבודתו.

)עע )ארצי( 40711-04-17 פישר תעשיות פרמצבטיות בערבון מוגבל נ' אברהם שטטר)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.