Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування (Закон) від 03.07.2018. Закон вводиться в дію 4 лютого 2019.

Законом знято ряд законодавчих колізій і прогалин, які існували в кредитних та іпотечних правовідносинах, а також у питаннях надання порук, завдяки яким захист прав кредиторів загалом покращено.

Зокрема, відповідно до Закону передбачено:

Щодо договорів іпотеки та застави

  • Застава/іпотека майна боржника-юридичної особи та/або майнового поручителя не припиняється ліквідацією юридичної особи боржника/майнового поручителя, якщо заставодержатель/іпотекодержатель до ліквідації боржника реалізував своє право щодо звернення стягнення на предмет застави (іпотеки) шляхом подачі позову або пред'явлення вимоги. Це одна з важливих новел за Законом, що значно покращує захист прав кредиторів.
  • При реконструкції/перебудові об'єкту іпотеки, іпотека не припиняється і всі реконструйовані, новостворені об'єкти нерухомості вважаються предметом іпотеки відповідно до іпотечного договору. Це дуже важлива новела за законом, що врегульовує раніше не відрегульовані питання автоматичної передачі в іпотеку новостворених об'єктів нерухомості, та повинна припинити відповідні зловживання з боку іпотекодавців.
  • Скасовано вимогу нотаріального посвідчення договору застави транспортного засобу. Зазначена новела дозволить спростити та здешевити порядок оформлення застави транспортних засобів.
  • Іпотекодержатель зобов'язаний протягом 14 днів з моменту погашення кредиту зняти обтяження з предмета іпотеки.
  • Наявність в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про будь-які обтяження, обмеження, арешти чи інші заборони щодо предмету іпотеки, що виникли після державної реєстрації іпотеки, не є підставою для відмови у державній реєстрації права власності на нерухоме майно за іпотекодержателем.
  • Банкам та фінансовим установам планується надати доступ до інформації у ряді державних реєстрів. Зазначені новели дозволять банкам якісно та швидко проводити юридичний аналіз своїх клієнтів.

Щодо договорів Поруки

  • Поручителі за різними договорами поруки щодо одного зобов'язання є солідарними боржниками. Відповідно стягувати заборгованість можна з будь-якого поручителя.
  • Порука не припиняється через збільшення відповідальності поручителя без його згоди. У разі такого збільшення без згоди, поручитель відповідає перед кредитором в тому обсязі, за який поручився, незалежно від збільшення розміру зобов'язання.  Відповідно при внесенні змін до основного зобов'язання, забезпеченого порукою, без згоди поручителя, порука продовжує діяти.
  • Збільшено строки звернення з позовом до поручителя з 6 місяців до 3 років у випадку, якщо строк поруки в договорі не встановлено.

About Dentons

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.