שלום רב,

ראו כאן לעיונכם מסמך הבהרות של הממונה על התחרות על רקע ההתמודדות עם נגיף הקורונה בישראל. ההבהרות עוסקות בשני עניינים:

  • שיתופי פעולה בין מתחרים בתקופת המשבר.
  • טיפול בעסקאות מיזוג בתקופת המשבר.

ההבהרות שפרטה הממונה בנוגע לשיתופי פעולה בין מתחרים מרחיבות באופן מיוחד את יכולת שיתופי הפעולה בין מתחרים בתקופת המשבר. כדאי לבחון ולנצל הבהרות אלו. ההבהרות לגבי טיפול במיזוגים נועדו להקל על חברות הנמצאות בתקופת הביניים שבין מסירת הודעת המיזוג לבין קבלת החלטת הממונה. עניין זה עשוי להיות פחות פרקטי אך מוצע לצדדים הנמצאים במצב דברים זה לעשות שימוש בנכונותה של הממונה להקל על הצדדים.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.