Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ("EPDK") 28/05/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin TEİAŞ'ın bir dağıtım barasına veya bu baraya bağlı dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisinin/tesislerinin toplam kurulu gücüne ilişkin düzenlemeler içeren 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası 01/03/2020 tarihli ve 31055 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile değiştirilmiştir.

Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin 33'üncü maddesinin;

"TEİAŞ'ın bir dağıtım barasına veya bu baraya bağlı dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisinin/tesislerinin toplam kurulu gücü 50 MW'ı geçemez. Bu gücün 50 MW ve üzeri olması durumunda bağlantı iletim seviyesinden yapılır. Ancak, orta gerilimden sadece üretim tesisinin bağlı olduğu 400/33 kV merkezlerde bir dağıtım barasına bağlanacak üretim tesislerinin toplam kurulu gücü, ilgili baranın kısa devre arıza akım sınırını aşmaması kaydıyla, 50 MW'ı geçebilir."

şeklindeki ikinci fıkrası 01/03/2020 tarihli değişiklik sonrasında;

"TEİAŞ'ın bir dağıtım barasına veya bu baraya bağlı dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisinin ya da tesislerinin toplam kurulu gücü azami, ilgili baranın kısa devre arıza akım sınırının aşılmaması kaydıyla mezkûr baradaki transformatörün cebri soğutmasız nominal görünür gücüne kadar olabilir. Kurulu gücü 50 MW ve üzeri olan üretim tesislerinin bağlantısı iletim seviyesinden yapılır."

halini almıştır.

Böylece, bir dağıtım barasına veya bu baraya bağlı dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisinin/tesislerinin toplam kurulu gücünü 50 MW ile sınırlamak yerine, baraya veya dağıtım sistemine bağlanabilecek azami kurulu gücün, kısa devre arıza akım sınırının aşılmaması kaydıyla, mezkûr baradaki transformatörün cebri soğutmasız nominal görünür gücüne kadar çıkabileceği öngörülmüştür.

Ayrıca aynı fıkrada, orta gerilimden sadece üretim tesisinin bağlı olduğu 400/33 kV merkezlerde bir dağıtım barasına bağlanacak üretim tesislerinin toplam kurulu gücünün, ilgili baranın kısa devre arıza akım sınırını aşmaması kaydıyla, 50 MW'ı geçebileceğine ilişkin hüküm de kaldırılarak, 50 MW ve üzeri kurulu gücü olan üretim tesislerinin doğrudan iletim seviyesinden şebekeye bağlanacağı öngörülmüştür.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.