Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te gerçekleştirilen değişiklikler 16 Ağustos 2019 tarihli ve 30860 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te 19 Şubat 2019 tarihinde yapılan değişiklik ile bankalar tarafından, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki güncel risk bakiyesi 500 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olan kredi müşterilerinin finansal tablolarının düzenli olarak alınması zorunlu kılınmıştı.

16 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile ("Yönetmelik") söz konusu sınırda, belge sağlama yükümlülüğü altında olan kuruluşlarda ve sağlanması gereken belgelerde değişikliğe gidilmiştir. Değişiklik ile birlikte, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki toplam kredi riski talep edilen kredi dahil olmak üzere 100 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olan ve banka veya finansal kuruluş olmayan kredi müşterilerinin finansal tablolarının alınması zorunlu kılınmış ve böylece, söz konusu düzenleme kapsamına alınan kredi oranı önemli ölçüde yükselmiş olacaktır.

Öte yandan Yönetmelik ile birlikte bankalar tarafından, düzenleme kapsamındaki müşterilerden yurt içinde yerleşik olanlardan, finansal tabloların yanında kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu veya aynı ilkeler doğrultusunda hazırlanacak raporun da düzenli olarak alınması gerekli kılınmıştır.

Mevcut değişiklik ile finansal sektörde mali şeffaflığın artırılması ve bankaların kredi müşterilerine ait güncel verilere daha kolay ulaşması amaçlanmaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.