Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ("BTK"), 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen yükümlülüklerin kapsam ve uygulamasını belirleyen "Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar" konulu ve 29 Eylül 2020 tarihli kararı ("Karar") 2 Ekim 2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Karar ile düzenlenen önemli hususlar aşağıdaki gibidir:

  • İnternet ortamında yaptıkları yayının sadece belirli bir kısmında sosyal etkileşim amaçlı içeriğe yer verenler, sosyal ağ sağlayıcı olarak nitelendirilmez. Ayrıca, sosyal etkileşim amaçlı içeriğin yalnızca esas hizmete göre ikincil ve yan bir hizmet olarak sunulduğu platformlar (kişisel internet siteleri, elektronik ticaret siteleri ve haber siteleri gibi) kapsam dışındadır.
  • Yurtdışı merkezli bir sosyal ağ sağlayıcısının bir tüzel kişiyi Türkiye'deki temsilcisi olarak belirlemesi halinde, belirlenen tüzel kişinin Türkiye'de kurulu olması zorunludur.
  • Sosyal ağ sağlayıcısı, kişilerin kişilik ve özel hayatın gizliliği haklarının ihlali nedeniyle içeriğin kaldırılması ve içeriğe erişimin kısıtlanması ile ilgili başvurularını Türkçe dilinde yapabilmelerine olanak sağlamalı ve Türkçe yapılan başvurulara Türkçe cevap vermelidir.
  • Veri yerelleştirilmesi kapsamında, temel kullanıcı bilgilerinin ve BTK tarafından belirlenebilecek diğer verilerin Türkiye'de saklanmasına öncelik vermelidir.
  • Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye'den günlük erişiminin düzenli olarak bir milyondan az olması halinde kapsam dışı olarak sınıflandırılmak üzere BTK'ya talepte bulunabilir ve BTK, yapacağı teknik değerlendirme sonucunda bu talebi uygun bulabilir. Ancak söz konusu sosyal ağ sağlayıcının Türkiye'den günlük erişim sayılarının artması halinde, BTK sağlayıcıyı kapsam dahilinde kabul edebilir.

Karar, sosyal ağ sağlayıcılarına, 5651 Sayılı Kanun kapsamında getirilen yükümlülüklerin uygulanması açısından rehberlik etmektedir. Sosyal ağ sağlayıcıları, 5651 Sayılı Kanun ile tam uyumlu olmak için Karar ile getirilen gereklilikler ve usulü dikkatle incelemeli ve uygulamalıdır.

© Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law 2020

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.