Τα τελευταία μέτρα στήριξης της ελληνικής Κυβέρνησης κατά της εξάπλωσης του Covid-19, που αποφασίστηκαν στις 30.03.2020, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διάταξη σχετικά με την αναστολή του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο προβλέπεται από τον Νόμο 4557 / 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της 4ης Δέσμης Μέτρων της 30.03.2020, αναστέλλεται η λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων για περίοδο τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Επιπλέον, η αναστολή μπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα 3 μηνών με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναστολής, αναστέλλονται επίσης όλες οι τρέχουσες προθεσμίες υποβολής πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους.

Υπενθυμίζουμε ότι το ελληνικό Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είχε μόλις τεθεί ξανά σε λειτουργία στις 3 Μαρτίου.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.