Dünya çapında sağlık krizine yol açan KOVİD-19 salgını ülkemiz de dâhil olmak üzere tüm dünyadaki piyasaları sarsmakta ve tedarik zincirlerini bozmaktadır. Hükümetler, teşebbüsler ve tüketiciler KOVİD-19'un olumsuz etkilerinden kurtulma yolları aramaktadırlar.

Piyasalardaki rekabeti engelleyici uygulamaları engelleyen ve tüketicileri koruyan Rekabet Kurumu ("Kurum") 7 Mayıs 2020 tarihinde Rekabet Kurulu'nun ("Kurul") fahiş fiyat konulu soruşturma kararını ("Karar") duyurdu. Soruşturma kapsamında aralarında zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüsün 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmedikleri tespit edilecek.

Hatırlanacağı üzere, Kurum, KOVİD-19 salgını başladığından beri fiyat artışları ve arz zincirindeki birtakım piyasa aksaklıklarına dair uyarılarda bulunmuştu. Kurum, 23 Mart 2020 tarihinde resmi sitesinde yayımladığı duyuru ile KOVİD-19 salgınının yaşandığı günlerde fırsatçı yaklaşımlarla fahiş fiyat artışı uygulayan teşebbüsleri, tüketicinin refahını korumak ve etkin rekabet koşullarını sağlamak için, özellikle takip edeceğinin altını çizmişti. Dahası bu yönde hareket eden teşebbüslere en ağır idari para cezası uygulayacağını da açıkça belirtmişti.

Bu doğrultuda, Kurul, Karar'da gıda ve temizlik/hijyen ürünlerinin üretim ve ticareti ile iştigal eden teşebbüslerden bazılarının özellikle fahiş fiyat artışı davranışlarının rekabet hukukunu ihlal eder nitelikte olabileceğini, yaklaşık bir ayı bulan bir süre zarfında yapılan analizler doğrultusunda, ciddi ölçüde kanaate vardığını belirtmiştir.

Avrupa'daki rekabet otoritelerinin de benzer şekilde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Nitekim, bazı ülkelerin rekabet otoriteleri pandemi süresince tüketiciyi korumaya yönelik yeni birimler oluştururken bazıları da tüketiciyi korumak ve rekabeti sağlamak amacıyla çeşitli soruşturmalar başlattı. Örneğin;

  • Fransa, 5 Mart 2020 tarihinde Fransa Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile dezenfektan jellere ilişkin geçici olacak şekilde bir fiyat kontrolü uygulaması getirdi. Aynı zamanda Fransa Rekabet Kurumu da dezenfektan jeller ve koruyucu maskelerin özellikle e-ticaret ve buna benzer platformlardaki satış fiyatlarını yakından gözlemleyeceğini belirtti.
  • İtalya Rekabet Kurumu, 27 Şubat 2020 tarihinde aralarında Amazon ve eBay'in de yer aldığı büyük tedarikçilerden ve ticari platformlardan, koruyucu maske ve el dezenfektanı fiyatlarındaki artış ve ürünlere ilişkin yanlış beyanlar ile ilgili bilgi almak ve soruşturma yapmak amacıyla bazı taleplerde bulundu.
  • Hollanda Rekabet Kurumu, 18 Mart 2020'de yaptığı açıklama ile pandemi süresince piyasada hakim durumda olan şirketlerin fiyatlarda artışa gidip gitmeyeceğini yakından gözlemleyeceğini belirtti.
  • Aynı şekilde İspanya Rekabet Kurumu da 12 Mart 2020'de yaptığı açıklamada vatandaşlarının COVID-19'dan korunmada yardımcı olacağı ürünlerin tedariğine ve fiyatına engel olabilecek her türlü hususu yakından takip edeceğini belirtti.

SRP-Legal, müvekkillerinin ticari iş ve ilişkilerine KOVİD-19'un etkileri konusunda da hukuki tavsiyelerde bulunmaktadır. Herhangi bir sorunuz olması halinde, sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.