Yeni Gelişme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB"), döviz gelirlerinin beyanına ilişkin olarak 4 Eylül 2020 tarihinde Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde değişiklik ("Değişiklik") yaptı.

Değişiklik Ne Anlama Geliyor?

Değişiklik uyarınca döviz kredisi kullanımları kapsamında son üç mali yıla ait döviz gelirleri beyan edilirken firma tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde, içinde bulunulan mali yıla ait döviz gelirleri, üçüncü mali yıla ait döviz gelirlerinin yerini alabilecek. Bu durumda ilgili mali yıllardan en eski tarihli olan üçüncü mali yıla ait döviz gelirleri, döviz geliri hesaplamasına dahil edilmeyecek.

Bu imkandan yararlanılabilmesi için içinde bulunulan mali yıla ait gelirlerin serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler tarafından hazırlanacak ve onaylanacak olan i) Döviz Gelirleri Beyan Formları ve ii) bu formlarda işlenen gelirlerin mevzuat kapsamında döviz geliri sayılabileceğini tespit eden ve bu tespit için dayanılan belgeler hakkında bilgiler içeren raporlarla bankalara ve finansal kuruluşlara ibraz edilmesi gerekecek.

Sonuç

Değişiklik ile birlikte döviz gelirlerinin beyanı sırasında firmalara daha fazla takdir alanı sağlanmış oldu. Böylece özellikle Türkiye'de yerleşik kişilerden kredi bakiyesi 15 milyon ABD dolarının altında olanlara döviz kredisi kullanımı için esneklik sağlandı.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.