Pracovněprávní Newsletter

Advokátní kancelář Dentons si Vám dovoluje předlo~it dalaí vydání pracovně právního newsletteru, který shrnuje novinky v pracovně právní legislativě a judikatuře.

Aktuální vydání analyzuje nedávná rozhodnutí Nejvyaaího soudu ČR (rozhodnutí Nejvyaaího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2738/2017 ohledně odpovědnosti zaměstnavatele za újmu na zdraví způsobenou zaměstnanci v důsledku aikany ze strany nadřízeného a rozhodnutí Nejvyaaího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 343/2018 ohledně uplatnění neplatnosti rozvázání pracovního poměru po uplynutí dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit),  která jsou významná pro výklad problematiky odpovědnosti zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci a běhu a stavení prekluzivních lhůt v pracovně právních vztazích.

Tento Newsletter ve formátu PDF naleznete zde.

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.