tarihli ve 31363 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3423 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ("Kanun")'nun Geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında, Geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde ve Geçici 28 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen destek tutarlarının asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılmasına karar verilmiştir.

Buna göre, Kanun'un Geçici 24 üncü maddesi kapsamında ödenen ücretsiz izin nakdi ücret desteği; Geçici 27 nci maddenin birinci fıkrasının a bendi kapsamında ödenen işveren SGK prim desteği, b bendi kapsamındaki işe alınan ancak ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ödenen nakdi ücretsiz izin desteği, c bendi kapsamındaki hiçbir geliri olmayanlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca ödenen nakdi ücret desteği; Geçici 28 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ödenen işveren SGK prim teşviki desteği ile ikinci fıkra kapsamında ödenen nakdi ücret desteği asgari ücret oranında artırılmıştır. Güncellenen rakamlar aşağıdaki gibidir;

4447 Sayılı İşsizlik
Sigortası Kanunu

Nakdi Destek Türleri

Eski

Yeni

Geçici m. 24/1

Ücretsiz izin desteği

39.24 TL

47.70 TL

Geçici m. 27/1, a

İşveren SGK prim desteği

44.15 TL

53.67 TL

Geçici m. 27/1, b

İşe alınan ancak ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ödenen nakdi ücretsiz izin desteği

39.24 TL

47.70 TL

Geçici m. 27/1, c

Hiç geliri olmayanlara yapılan nakdi ücret desteği

34.34 TL

41.74 TL

Geçici m. 28/1

Yeni istihdam edilen işçilere yönelik SGK prim desteği

44.15 TL

53.67 TL

Geçici m. 28/2

Ücretsiz izin desteği

39.24 TL

47.70 TL

 

Not: Tabloda ifade edilen asgari ücret oranında artırılmış nakdi destek tutarları 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacaktır.

 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.